تهرانی ها بانک پارسیان را بیشتر می شناسند - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

تهرانی ها بانک پارسیان را بیشتر می شناسند

ایبنا - بر اساس نظر سنجی های انجام شده در پایان سال 87 ،قریب 90 درصد از شهروندان تهرانی بانک های خصوصی را می شناسند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بینا،بر اساس همین نظر سنجی بانک پارسیان با 62 درصد در رده اول بانکهای خصوصی شناخته شده و دوبانک خصوصی دیگر با 53درصد و 49درصد در رده های بعدی شناخته شده ترین بانکهای خصوصی قرار دارند.


این بررسی که مبتنی بر پرسشگری و تکمیل قریب به 500 نمونه پرسشنامه انجام شده نشان می دهد که در مجموع 72 درصد از مردم تهران تمایل به افتتاح حساب در بانک های خصوصی دارند.
همچنین نتایج این نظر سنجی نشان می دهد از مجموع افرادی که اظهار تمایل به افتتاح حساب در بانک های خصوصی نموده اند،سهم پارسیان با 6/36درصد از سایر بانک های خصوصی بیشتر است و دو بانک خصوصی دیگر هر کدام با 6/24 و 22 درصد در رده های بعدی قرار دارند.
نظر سنجی مذکور همچنین نشان می دهد که در مجموع 85درصد از مردم شهر تهران از کارت برای انجام امور بانکی خود استفاده می کنند و این در حالی است که5/31 درصد از این کارتها متعلق به بانکهای خصوصی ،52درصد متعلق به بانک های دولتی و 5/1درصد از آن به موسسات مالی و اعتباری تعلق دارد.
بر اساس این بررسی 11درصد از کسانی که از کارت های بانک های خصوصی استفاده می کنند،کارت های بانک پارسیان را دراختیار دارند و بدین ترتیب بانک پارسیان بیشترین میزان استفاده کننده از کارت های بانکی را در میان بانک های خصوصی دارد.
همچنین این نظر سنجی نشان می دهد افراد کمتر از 40 سال بیش از بقیه افراد پارسیان را می شناسند و از خدمات مختلف این بانک استفاده می کنند.
این بررسی همچنین بیانگر آن است که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی بیش از بقیه افراد پارسیان را می شناسند و تمایل بیشتری برای استفاده از خدمات این بانک از خود نشان می دهند.

خبر پیشنهادی
صورت‌های مالی 98 بانک ایران زمین نشان می‌دهد؛

عبور از تنگناها و امید به سودآوری در سال99


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی