رشد 8درصدی تعداد و 20درصدی ارزش تراکنش ها در شهریور1400 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بولتن شاپرک شماره 75 منتشر شد

رشد 8درصدی تعداد و 20درصدی ارزش تراکنش ها در شهریور1400

بر اساس گزارش جدید شاپرک در شهریورماه سال جاری بیش از سه میلیون و چهارصد هزار تراکنش در شبکه پرداخت پردازش شده که نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد 8درصدی در تعداد و 20درصدی در ارزش ریالی را داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جدیدترین بولتن اقتصادی شاپرک شماره 75 مربوط به شهریورماه1400 منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در شهریور ماه 1400 بالغ بر 3,430 میلیون تراکنش با ارزش 6,472 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مرداد ماه رشد 8.49 درصدی در تعداد و20.54درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر اساس مندرجات جدول بالا، تراکنش های شهریور 1400 به نسبت ماه مشابه سال 1399 از نظر تعدادی 17.38درصد و از نظر ریالی 32.75درصد رشد داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

بر اساس این گزارش، ارزش اسمی تراکنش های شهریور 1400 نسبت به ماه گذشته با رشد 20.54درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنشها در شهریور 1400 رشد 15.97درصدی را تجربه نموده است.

مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 32.75درصدی در ارزش اسمی تراکنشها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنشها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است منفی 7.63 درصد میباشد. اثرات نرخ تورم بر مبلغ تراکنشهای شاپرک طی سالهای 1399 و 1400 به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده میباشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

بر اساس جدول بالا تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به مرداد ماه رشد منفی 2.19درصدی را تجربه نموده اند که به نظر میرسد سبب این تغییر، کاهش منفی 1.87درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در شهریور 1400 نسبت به مرداد ماه رشد منفی 4.99درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با کاهش منفی1.13 درصدی همراه بوده است.

اخبار مرتبط
بررسی عملکرد شرکت های پرداخت نشان می دهد

سهم 19درصدی تاپ از تعداد تراکنش ها در مردادماه1400


خبر پیشنهادی
اکوسیستم پرداخت روی میزسخن مسئولان و طراحان(بخش دوم)

پل و کهربا؛ قطعات تکمیل پازل امنیت پرداخت

اکوسیستم پرداخت روی میز سخن مسئولان و طراحان(بخش اول)

پل و کهربا؛ دو بال تحول در مبادلات خرد


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما