سهم 19درصدی تاپ از تعداد تراکنش ها در مردادماه1400 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بررسی عملکرد شرکت های پرداخت نشان می دهد

سهم 19درصدی تاپ از تعداد تراکنش ها در مردادماه1400

بر اساس جدیدترین گزارش شاپرک، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان توانسته در مردادماه با سهم 18.93درصدی از نظر تعداد تراکنش ها خود را به جایگاه دوم بازار نزدیک تر کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بررسی عملکرد شرکت های پرداخت الکترونیک در مرداد1400 نشان می دهد، شرکت پرداخت الکترونیک سامان در تعداد تراکنش ها از شرکت به پرداخت ملت پیشی گرفته و با سهم تعدادی 20/71 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این اختلاف رقم اندکی معادل با 0/28 درصد است. اما شرکت به پرداخت ملت با سهم 19/68 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان بیشترین سهم مبلغی را در اختیار دارد. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت پرداخت الکترونیک سامان - دومین شرکت بازار - با این شرکت حدود دو درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش تیر ماه سال 1400 حکایت از آن دارد که هرچند میزان نوسانات این سهم ها در مولفه تعدادی چندان قابل توجه نیست ولیکن سبب جابجایی بین شرکت های پرداخت الکترونیک سامان و به پرداخت ملت و نیز دو شرکت کارت اعتباری ایران کیش و پرداخت الکترونیک سداد شده است. نوسانات سهم ها در مولفه مبلغی قابل توجه نبوده و جابه جایی بین شرکت ها رخ نداده است.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

بر اساس این گزارش، در مرداد ماه شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش 20/71 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. این شرکت همچنان با پوشش 35/37 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 34/17 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب میشود.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی به شرکت پرداخت الکترونیک سامان تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در مرداد ماه نسبت به ماه گذشته در هریک از ابزارهای فوق به ترتیب رقم مثبت 0/39 درصد و 0/89 درصد بوده است. شرکت پرداخت نوین آرین با 9/89 درصد کاهش، بالاترین اختلا ف را بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نشان میدهد.

در این ماه همچنان شرکت به پرداخت ملت با پوشش 19/19 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر شرکت پرداخت الکترونیک سامان در مرداد ماه با رقمی معادل 41/21 درصد بخش قابل توجه ی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 40/58 درصدی، سهم عمدهای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی نسبت به ماه گذشته با رقم منفی 0/27 درصد به شرکت پرداخت الکترونیک سداد تعلق دارد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان در ابزار پذیرش اینترنتی با 5/53 درصد افزایش سهم، بالاترین تفاضل را نشان میدهد. در ابزار پذیرش موبایلی شرکت پرداخت نوین آرین با کاهش قابل توجه 8/61 درصدی همراه بوده است.

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت های الکترونیک کارت دماوند و سایان کارت به گونه ای بوده که کمترین مبلغ و تعداد تراکنش های ابزارهای پذیرش مختلف را به خود اختصاص داده اند.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر سرویس

بر اساس اين گزارش، شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش 20/65 درصد از بازار تراکنش های خرید، در این ماه بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است. این شرکت در حوزه تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ نیز از شرکت آسان پرداخت پرشین پیشی گرفته و با در اختیار داشتن 23/74 درصد از بازار تراکنش های فوق، بیشترین سهم را دارد. در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 17/63 درصد از سهم بازار تراکنش های مانده گیری، به بالاترین حجم از این گونه تراکنش ها خدمت ارائه میدهد.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های خرید در ماه مرداد نسبت به تیر ماه در شرکت پرداخت الکترونیک سامان با افزایش 0/44 درصدی مشاهده میشود. شرکت پرداخت نوین آرین در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ کاهش 4/54 درصدی تجربه کرده و بالاترین تفاضل را در سهم تعدادی این تراکنش ها به خود اختصاص داده است. در تراکنش های مانده گیری نیز شرکت پرداخت الکترونیک سداد با رقم منفی 0/27 درصد بیشترین اختلاف سهم تعدادی را کسب نموده است.

در مرداد ماه شرکت به پرداخت ملت با پوشش 19/77 درصد از بازار تراکنش های خرید، بالاترین دارنده ی سهم مبلغی تراکنش های مذکور محسوب می گردد. در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ مرداد ماه، شرکت آسان پرداخت پرشین با پیشی گرفتن از شرکت پرداخت الکترونیک سداد و با سهم مبلغی 17/43درصدی بیشترین سهم مبلغی این نوع از تراکنش ها را به خود اختصاص داد ه است.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های خرید در تیرماه و ماه جاری با رقمی برابر با 0/85 درصد افزایش در شرکت پرداخت الکترونیک سامان گزارش شده است. این شاخص در تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ با کاهش 5/69 درصدی، در شرکت فن آواکارت مشاهده میشود.

اخبار مرتبط
بررسی عملکرد شرکت های پرداخت در تیر1400 نشان می دهد؛

سهم 20 درصدی به پرداخت ملت در تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی


خبر پیشنهادی
هوش مصنوعی روی میز پژوهشگران و فعالان این حوزه(بخش دوم)

آینده هوش مصنوعی در صنعت بانکی و چالش‌های رسیدن به نقطه مطلوب

هوش مصنوعی روی میز پژوهشگران و فعالان این حوزه(بخش اول)

اکوسیستم هوش مصنوعی در غیاب نقشه راه داده


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما