رشد 2درصدی تعداد و 1.5درصدی ارزش تراکنش های شاپرکی - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
در تیر ماه 1400 رخ داد؛

رشد 2درصدی تعداد و 1.5درصدی ارزش تراکنش های شاپرکی

بر اساس جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک در تیر ماه 1400 بالغ بر 3,376 میلیون تراکنش با ارزش 5,606 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خرداد ماه رشد 2/04 درصدی در تعداد و 1/42 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بولتن اقتصادی شاپرک شماره 73 تیرماه1400 منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در تیر ماه 1400 بالغ بر 3,376 میلیون تراکنش با ارزش 5,606 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به خرداد ماه رشد 2/04 درصدی در تعداد و 1/42 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

بر اساس مندرجات جدول بالا، ارزش اسمی تراکنش های تیر 1400 نسبت به ماه گذشته با رشد 1/42 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در تیر 1400 رشد منفی2/05 درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم میباشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنشهای شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل میدهد.

مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 7/82 درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است منفی24/95 درصد میباشد. اثرات نرخ تورم بر مبلغ تراکنش های شاپرک طی سال های 1399 و 1400 به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده میباشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) سه نوع "ابزار پذیرش اینترنتی"، "ابزار پذیرش موبایلی" و " ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی" را پشتیبانی می نماید که در این بخش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش، دسترسی و توسعه شبکه پرداخت الکترونیک کارتی مورد بررسی قرار میگیرد.

بر اساس این گزارش، تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به خرداد ماه رشد 1/41 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر میرسد سبب این تغییر، افزایش 1/44 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در تیر 1400 نسبت به خرداد ماه رشد 1/55 درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 1/02 درصدی همراه بوده است.

عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها

بررسی ها نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با سهم 90.38درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاههای بعدی قرار گرفته اند.

بیشترین سهم بازار تراکنش های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را میتوان از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در تیر 1400، 265 تراکنش میباشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 1/63 واحدی (0/62 درصدی) را تجربه نموده است. بیشترین کاهش متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش اینترنتی میباشد. در تیر ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش 2/81 درصدی از 130 تراکنش در خرداد 1400 به 128 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 81 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش 1/49 واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 2/31 واحد افزایش نسبت به خرداد 1400 به 315 عدد در تیر ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در تیر 1400 ماه با کاهش 6/39 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 392/30 میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 0/38 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 8/01 میلیون ریال به ازای هر ابزار در تیر ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با 511.92میلیون ریال میباشد که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته 0.81میلیون ریال افزایش را تجربه نموده است.

 


خبر پیشنهادی
هوش مصنوعی روی میز پژوهشگران و فعالان این حوزه(بخش دوم)

آینده هوش مصنوعی در صنعت بانکی و چالش‌های رسیدن به نقطه مطلوب

هوش مصنوعی روی میز پژوهشگران و فعالان این حوزه(بخش اول)

اکوسیستم هوش مصنوعی در غیاب نقشه راه داده


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما