سهم 20درصدی «سپ» از تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی در فروردین1400 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بررسی عملکرد شرکت های پرداخت نشان می دهد؛

سهم 20درصدی «سپ» از تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی در فروردین1400

پوشش 20درصدی به پرداخت ملت از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی

بررسی تازه ترین گزارش شاپرک حاکی از آن است که در فروردین ماه 1400 شرکت پرداخت الکترونیک سامان هم در تعداد و هم در ارزش ریالی تراکنش ها از شرکت به پرداخت ملت پیشی گرفته و به ترتیب با سهم تعدادی 20/27 درصد و سهم مبلغی 19/77 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بررسی عملکرد شرکت های پرداخت الکترونیک در فروردین ماه 1400 نشان می دهد شرکت پرداخت الکترونیک سامان هم در تعداد و هم در ارزش ریالی تراکنش ها از شرکت به پرداخت ملت پیشی گرفته و به ترتیب با سهم تعدادی 20/27 درصد و سهم مبلغی 19/77 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. اختلاف هر یک از این سهم ها با دومین شرکت بازار، شرکت به پرداخت ملت کمتر از یک درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش اسفند ماه سال گذشته حکایت از آن دارد که هرچند میزان نوسانات این سهم ها در مولفه تعدادی قابل توجه نیست ولیکن سبب جابجایی بین دو شرک الکترونیک کارت دماوند و سایان کارت شده است. در این ماه افزایش سهم مبلغی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان به حدی بوده که جایگاه نخست را از شرکت به پرداخت ملت گرفته است. در سایر شرکت ها نوسانات سهم مبلغی زیاد نبوده و تنها تغییر در ترتیب دو شرکت آسان پرداخت پرشین و پرداخت الکترونیک پاسارگاد اتفاق افتاده است.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

بر اساس این گزارش در فروردین ماه شرکت به پرداخت ملت همچنان با پوشش 20/59 درصدی از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 35/61 درصد از سهم بازار تراکنشهای اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب میشود. شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش 30/95 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به شرکت به پرداخت ملت تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته، رقم 0/42 درصد بوده است. بالاترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی با 1/81 درصد کاهش، به شرکت آسان پرداخت پرشین تعلق دارد. شرکت پرداخت الکترونیک سامان در ابزار پذیرش موبایلی با 1/21 درصد افزایش، نسبت به سایر شرکت ها بالاترین تفاضل سهم را نشان داده است.

در این ماه همچنان شرکت به پرداخت ملت با پوشش 19/58 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر شرک پرداخت الکترونیک سامان در فروردین ماه با رقمی معادل 49/83 درص بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 36/24 درصدی، سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به شرکت آسان پرداخت پرشین تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در فروردین ماه نسبت به ماه گذشته، رقم 0/52 درصد است. این شاخص در ابزار پذیرش اینترنتی با افزایش قابل توجه 10/24 درصدی در شرکت پرداخت الکترونیک سامان مشاهده می شود. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی با 1/73 درصد افزایش سهم، بالاترین تفاضل را نشان میدهد.

بررسی ها حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت الکترونیک کارت دماوند در تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به گونه ای بوده که سبب شده است از شرکت سایان کارت پیشی گیرد و این شرکت سایان کارت باشد که در فروردین ماه کمترین سهم تعدادی تراکنشها را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته باشد. به طور کلی سهم این دو شرکت از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.

اخبار مرتبط
بولتن اقتصادی شاپرک شماره 70 منتشر شد

کاهش 13 درصدی تعداد و 29 درصدی ارزش تراکنش ها در فروردین1400


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما