سهم 19/8درصدی «سپ» از تعداد تراکنش ها/ کسب 34/8درصدی «تاپ» از سهم بازار تراکنش های اینترنتی - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بررسی عملکرد شرکت های پرداخت الکترونیک نشان می دهد؛

سهم 19/8درصدی «سپ» از تعداد تراکنش ها/ کسب 34/8درصدی «تاپ» از سهم بازار تراکنش های اینترنتی

آمارهای شاپرک حاکی از آن است، در اسفند ماه 1399 شرکت پرداخت الکترونیک سامان در تعداد تراکنش ها از شرکت به پرداخت ملت پیشی گرفته و با سهم تعدادی 19/88 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بررسی جدیدترین گزارش اقتصادی شاپرک نشان می دهد که در اسفند ماه99 شرکت پرداخت الکترونیک سامان در تعداد تراکنش ها از شرکت به پرداخت ملت پیشی گرفته و با سهم تعدادی 19/88 درصد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این اختلاف معادل با 0/42 درصد است. اما به پرداخت ملت با سهم 20/05 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان بیشترین سهم مبلغی را در اختیار دارد. در این ماه اختلاف سهم مبلغی پرداخت الکترونیک سامان- دومین شرکت بازار- با این شرکت نزدیک به 3 درصد است.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش بهمن ماه 99 حکایت از آن دارد که هرچند میزان نوسانات این سهم ها در مولفه تعدادی قابل توجه نیست ولی سبب جابجایی بین شرکت های به پرداخت ملت و پرداخت الکترونیک سامان و دو شرکت پرداخت الکترونیک سداد و کارت اعتباری ایران کیش و نیز دو شرکت الکترونیک کارت دماوند و سایان کارت شده است. نوسانات سهم ها در مولفه مبلغی قابل توجه نبوده و جابه جایی بین شرکت ها رخ نداده است.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

بررسی ها نشان می دهد، در اسفند ماه99 شرکت به پرداخت ملت همچنان با پوشش 20/17 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. در این ماه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با کسب 34/87 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب میشود.

شرکت پرداخت الکترونیک سامان با پوشش 29/74 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به شرکت به پرداخت ملت تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در اسفند ماه نسبت به ماه گذشته، رقم منفی 0/65 درصد بوده است. بالاترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی با 1/63 درصد کاهش، به شرکت پرداخت الکترونیک سداد تعلق دارد. شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در ابزار پذیرش موبایلی با 1/90 درصد ریزش، نسبت به سایر شرکت ها بالاترین تفاضل سهم را نشان داده است، در مقابل 1/90 درصد به سهم تعدادی تراکنش ها در ابزار پذیرش موبایلی شرکت پرداخت الکترونیک سامان اضافه شده است .

در این ماه همچنان به پرداخت ملت با پوشش 19/92 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر شرکت پرداخت الکترونیک سامان در اسفند ماه با رقمی معادل 39/59 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش های اینترنتی را کسب نموده است. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 34/50 درصدی، سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به شرکت به پرداخت ملت تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در اسفند ماه نسبت به ماه گذشته، رقم منفی 0/58 درصد است. این شاخص در ابزار پذیرش اینترنتی با 2/43 درصد افزایش به شرکت تجارت الکترونیک پارسیان تعلق دارد. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی با 2/46 درصد کاهش سهم، بالاترین تفاضل را نشان می دهد.

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت الکترونیک کارت دماوند در تراکنش های کارتخوان فروشگاهی به گونه ای بوده که سبب شده است در اسفند ماه کمترین سهم تعدادی تراکنش ها را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته باشد. کمترین تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز به شرکت سایان کارت تعلق دارد. به طور کلی سهم این دو شرکت از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.

اخبار مرتبط

خبر پیشنهادی
نگاهی به سامانه پرداخت لحظه ای شرکت خدمات انفورماتیک؛

پردازش دستور پرداخت های آنی مبتنی بر شماره حساب


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما