رشد 10درصدی تعداد و 14درصدی ارزش تراکنش های شاپرکی در اسفندماه99 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بولتن اقتصادی شاپرک شماره69 منتشر شد

رشد 10درصدی تعداد و 14درصدی ارزش تراکنش های شاپرکی در اسفندماه99

گزارش اقتصادی شاپرک نشان می دهد در اسفند99 بیش از 3میلیون تراکنش با ارزش 5822هزار میلیارد ریال در شبکه پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد 10درصدی در تعداد و 14درصدی در ارزش ریالی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بولتن اقتصادی شاپرک شماره 69 اسفندماه1399 منتشر شد.

بررسی ها نشان می دهد، در اسفند ماه 1399 بالغ بر 3,230 میلیون تراکنش با ارزش 5,822 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به بهمن ماه رشد 9/94 درصدی در تعداد و 14/35 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر اساس مندرجات جدول بالا، تراکنش های اسفند 1399 به نسبت ماه مشابه سال 1398 از نظر تعدادی 41/64درصد و از نظر ریالی 77/41درصد رشد داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

بر اساس این گزارش، ارزش اسمی تراکنش های اسفند 1399 نسبت به ماه گذشته با رشد 14/35 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در اسفند 1399 رشد 12/32 درصدی را تجربه نموده است.

ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم می باشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل می دهد.

همانطور که مشاهده می گردد، مندرجات جدول بالا بیانگر رشد 77/41 درصدی در ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد.

همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنش ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده 19/32 درصد میباشد. اثرات نرخ تورم بر مبلغ تراکنش های شاپرک طی سال های 1398 و 1399 به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده میباشد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

سوئیچ شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) سه نوع "ابزار پذیرش اینترنتی"، "ابزار پذیرش موبایلی" و " ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی" را پشتیبانی مینماید که در این بخش تعداد هر یک از این ابزارها، در کنار سایر عوامل نظیر تعداد تراکنش، دسترسی و توسعه شبکه پرداخت الکترونیک کارتی مورد بررسی قرار میگیرد.

بررسی ها نشان می دهد، تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به بهمن ماه رشد 0/38 درصدی را تجربه نموده اند که به نظر میرسد سبب این تغییر، افزایش 0/52 درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در اسفند 1399 نسبت به بهمن ماه رشد منفی0/41 درصدی را تجربه نموده اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش 0/38 درصدی همراه بوده است.

عملكرد هر ابزار پذیرش به لحاظ تعداد و مبلغ تراکنش ها

بر اساس این گزارش، کارتخوان فروشگاهی با سهم 90/65درصدی بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

بیشترین سهم بازار تراکنش های شاپرکی در اختیار ابزار کارتخوان فروشگاهی میباشد. این در حالی است که عواملی مانند وجود محدودیت انجام تراکنش بر روی ابزار پذیرش موبایلی، تعداد بالای ابزار کارتخوان فروشگاهی، فراگیر بودن این ابزار، عدم نیاز این ابزار به تجهیزات مکمل دیگر نظیر کامپیوتر یا گوشی موبایل و عواملی از این دست را میتوان از جمله عوامل تاثیر گذار بر تعداد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی دانست. این در حالی است که به منظور استفاده از ابزار پذیرش اینترنتی، به بستر اینترنتی امن و در استفاده از ابزار پذیرش موبایل به وجود دستگاه گوشی تلفن همراه نیاز میباشد که ممکن است هنگام خرید در دسترس همگان قرار نداشته باشد.

متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در اسفند 1399 ، 256 تراکنش میباشد که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش 22/24 واحدی ( 9/52 درصدی)را تجربه نموده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی میباشد.

در اسفند ماه متوسط تعداد تراکنش های اینترنتی با کاهش 0/80 درصدی از 122 تراکنش در بهمن 99 به 121 تراکنش رسیده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی 77 تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش 0/97 واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 29/02 واحد افزایش نسبت به بهمن 1399 به 305 عدد در اسفند ماه رسیده است.

متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در اسفند 1399 ماه با کاهش 14/67 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 418/49 میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش 0/35 میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به 7/47 میلیون ریال به ازای هر ابزار در اسفند ماه رسیده است.

اخبار مرتبط

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما