رشد 5درصدی تعداد و 12درصدی ارزش تراکنش های شاپرکی در بهمن99 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بولتن شاپرک شماره 68 منتشر شد؛

رشد 5درصدی تعداد و 12درصدی ارزش تراکنش های شاپرکی در بهمن99

کاهش ۰/۴ درصدی تعداد ابزار کارت‌خوان فروشگاهی

گزارش اقتصادی شاپرک نشان می دهد در بهمن ماه99، نزدیک به سه میلیون تراکنش در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به مدت مشابه ماه قبل رشد 5درصدی در تعداد و 12درصدی در ارزش را داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بولتن اقتصادی شاپرک شماره 68 مربوط به بهمن ماه 1399 منتشر شد.

بر اساس گزارش های شاپرک، در بهمن ماه 1399 بالغ بر 2,938 میلیون تراکنش با ارزش 5,091 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به دی ماه رشد 5/01 درصدی در تعداد و 11/59 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

بر اساس دو جدول بالا تراکنش های بهمن ماه99 به نسبت ماه مشابه سال قبل از نظر تعدادی 27/07درصد و از نظر ریالی 57/03درصد رشد داشته است.

رشد حقیقی ارزش تراکنش های شاپرکی

در اقتصاد برای ارائه تحلیل های قابل اتکا، متغیرهای ارزشی و مبلغی را به صورت حقیقی بررسی میکنند. به این مفهوم که متغیر ارزشی اسمی را تورمزدایی نموده تا اثر عامل تورم موجب برداشت های اشتباه و انحراف در تصمیم گیری نشود. لذا شاخص مناسب تر برای بیان رشد ارزش تراکنش ها، بیان آن به صورت رشد حقیقی و تورمزدایی شده میباشد.

مستندات جدول بالا نشان میدهد ارزش اسمی تراکنش های بهمن 1399 نسبت به ماه گذشته با رشد 11/59 درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش ها در بهمن 1399 رشد 8/89 درصدی را تجربه نموده است. ارزش حقیقی تراکنش ها در واقع ارزش تراکنش های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم میباشد. به عبارت دیگر ارزش تراکنش های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش های شاپرکی را تشکیل میدهد.

عملكرد شبكه شاپرک در توزیع ابزار پذیرش

بر اساس جدول زیر تعداد ابزارهای شاپرکی درمجموع نسبت به دی‌ماه رشد ۰/۲۹ درصدی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش ۰/۴۰ درصدی تعداد ابزارهای کارت‌خوان فروشگاه باشد. ابزارهای پذیرش اینترنتی در بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه رشد ۴/۶۴ درصدی را تجربه کرده است و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۰/۳۲ درصدی همراه بوده است.

بررسی عملکرد کلی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت

بررسی ها نشان می دهد شرکت "به پرداخت ملت" با سهم 20/06 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 20/81 درصدی از مبلغ آنها، همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. در این ماه اختلاف سهم مبلغی شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" دومین شرکت بازار با این شرکت بیش از 3 درصد است . این شاخص در مولفه تعدادی رقمی کمتر از یک درصد گزارش میشود.

مقایسه دو شکل بالا با شکل های مشابه در گزارش دی ماه سال 99 حکایت از آن دارد که نوسانات این سهم ها در مولفه تعدادی و مبلغی چندان قابل توجه نبوده اما با این وجود در مولفه سهم تعدادی جابجایی بین شرکت های "پرداخت الکترونیک سداد" و "کارت اعتباری ایران کیش" و نیز دو شرکت "الکترونیک کارت دماوند" و "سایان کارت" اتفاق افتاده است. همچنین در سهم مبلغی جابه جایی بین شرکت های"پرداخت الکترونیک پاسارگاد" و "آسان پرداخت پرشین" مشاهده می شود.

سهم شرکت های PSP از بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش

بر اساس این گزارش، در بهمن ماه شرکت "به پرداخت ملت" همچنان با پوشش 20/82 درصد از بازار تراکنش های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. در این ماه شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" با کسب 34/05 درصد از سهم بازار تراکنش های اینترنتی، به عنوان ارائه دهنده ی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش های مذکور محسوب میشود. شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" با پوشش 27/84 درصدی از سهم تعدادی تراکنش های موبایلی به عنوان دارنده ی بالاترین سهم در بازار تراکنش های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به شرکت "به پرداخت ملت" تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته، رقم منفی 0/31 درصد بوده است. بالاترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی با 2/18 درصد افزایش، به شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" تعلق دارد. این شرکت در ابزار پذیرش موبایلی با 2/82 درصد ریزش، نسبت به سایر شرکت ها بالاترین تفاضل سهم را نشان داده است .

در این ماه همچنان شرکت "به پرداخت ملت" با پوشش 20/50 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. از سویی دیگر با رشد تعداد و مبلغ
تراکنش های اینترنتی شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" در بهمن ماه، این شرکت با رقمی معادل 39/32 درصد بخش قابل توجهی از بازار مبلغی این تراکنش ها را کسب نموده است. همین شرکت در ابزار پذیرش موبایلی نیز با پوشش 32/54 درصدی، سهم عمده ای از بازار مبلغی تراکنش های این ابزار را پشتیبانی می نماید.

بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به شرکت "پرداخت الکترونیک سداد" تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت در ابزار کارتخوان فروشگاهی در بهمن ماه نسبت به ماه گذشته، رقم 0/29 درصد است. این شاخص در ابزار پذیرش اینترنتی با 2/27 درصد ریزش به شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" تعلق دارد. شرکت "پرداخت الکترونیک سامان" در ابزار پذیرش موبایلی با 2/11 درصد کاهش سهم، بالاترین تفاضل را نشان میدهد.

نتایج بررسی های این بخش حاکی از آن است که در ماه جاری عملکرد شرکت "الکترونیک کارت دماوند" در تراکنش های کارتخوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی به گونه ای بوده که سبب شده از شرکت "سایان کارت" پیشی گیرد و این شرکت "سایان کارت" باشد که در بهمن ماه کمترین سهم تعدادی تراکنش ها را در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داشته باشد. به طور کلی سهم این دو شرکت از بازار کلیه ابزارهای پذیرش بسیار ناچیز است.

 

جهت دریافت فایل کامل گزارش اقتصادی شاپرک اینجا کلیک کنید.

اخبار مرتبط
بولتن دی ماه شاپرک شماره 67 منتشر شد؛

رشد 3/96درصدی تعداد تراکنش های شاپرکی در دی ماه99


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما