بانک پارسیان 205 شعبه ای شد - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

بانک پارسیان 205 شعبه ای شد

ایبنا - با افتتاح دو شعبه پاسداران و کریمخان زند در شیراز،بزرگترین بانک خصوصی کشور 205 شعبه ای شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مدیر روابط عمومی بانک پارسیان در مراسم افتتاح دو شعبه جدید بانک پارسیان برمشتری مداری به عنوان اولویت اصلی بانک پارسیان تاکید کرد و گفت:بانک پارسیان بر این اساس و با امکان سنجی های کارشناسانه به توسعه شبکه شعب ادامه خواهد داد.


محمد خلیلی پیر در مراسم افتتاح دوشعبه جدید با بیان اینکه هم اکنون بانک پارسیان در استان فارس هفت شعبه دارد افزود:خدمتگزاران مردم در بانک پارسیان تلاش می کنند به موازات توسعه شعب،در زمینه ترویج بانکداری الکترونیک و استفاده از ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیک نیز بیش از پیش منشا اثر و خدمت باشند.
مدیر روابط عمومی بانک پارسیان ضمن برشمردن انواع خدمات ارایه شده توسط بانک پارسیان گفت:سرعت در ارایه خدمت،روزآمدی خدمات و پاسخگویی سریع به درخواست های مشتریان تنها در صورت استفاده از دانش و فناوری های نوین امکان پذیر است و ما تلاش می کنیم که این مهم را همواره به صورت امری ضروری در فرایندهای کاری خودمد نظر داشته باشیم.
خبر پیشنهادی
صورت‌های مالی 98 بانک ایران زمین نشان می‌دهد؛

عبور از تنگناها و امید به سودآوری در سال99


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی