بررسی عملکرد بانک های سود ده در سال 98 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بانک های برتر سال

بررسی عملکرد بانک های سود ده در سال 98

با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال 98، بانک ها نیز همانند سایر بخش ها تحت تأثیر مشکلات اقتصادی قرار گرفته و ضررده بودن بانک ها وضعیت تولیدی و معیشتی مردم را سخت تر کرده است. با این حال، بررسی های انجام شده در پايگاه خبري بانكداري الكترونيك، نشان داده است که برخی از بانک ها توانسته اند عملکرد متفاوتی از خود نشان دهند که در مقاله حاضر برآنیم تا دلایل تداوم سوددهی و یا خروج از زیان دهی هر یک از بانک های مذکور را بررسی کنیم.

به گزارش پايگاه خبري بانكداري الكترونيك، در بررسی مقایسه ای بین بانک ها در سال 98 مشخص شد که به دلیل بازگشت برخی از مطالبات سنگین سنواتی و همچنین بهبود شرایط نقدینگی به علت کاهش سود سپرده بین بانکی، برخی از بانک ها توانسته اند در مجموع شرایط بهتری نسبت به سال 97 و سال های قبل از آن سپری کنند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا عملکرد برخی از بانک های سودده به ترتیب بر اساس سود یا زیان ریالی آن ها در سال 98 بررسی شوند.


عملکرد بانک ملت
هر چند سود سالانه بانک ملت در سال 98 نسبت به سال 97 با کاهش همراه شده اما این بانک با ثبت سود حدود 25 هزار میلیارد ریالی همچنان رتبه نخست سودآوری در میان بانک ها را در اختیار دارد. بررسی ها نشان می دهد سهم بانک از درآمدهای مشاع به رقم 66 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 128 درصدی همراه شده است. با این حال آنچه باعث کاهش سودآوری بانک نسبت به سال قبل شده، کاهش 29 درصدی درآمدهای غیر مشاع بانک نسبت به سال 97 است. همچنین بررسی ها حاکی از آن است که دلیل اصلی این کاهش افت 46 درصدی درآمدهای ارزی بانک است که از تثبیت نسبی قیمت ارز در سال 98 سرچشمه می گیرد. در بخش هزینه ها نیز رشد تنها نه درصدی هزینه ها حکایت از موفقیت بانک در این حوزه دارد. کاهش هزینه های مالی و هزینه های مشکوک الوصول مهم ترین دستاورد های بانک در این زمینه است. علیرغم کاهش سود به نظر می رسد سلطه این بانک بر نظام بانکداری کشور در ماه ها و سالهای آینده همچنان ادامه داشته و هیچ از بانک ها در آینده نزدیک قدرت رقابت با این بانک را نخواهند داشت. افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی بانک به منظر بهبود نسبت کفایت سرمایه و همچنین تداوم فروش دارایی ها مازاد همگی نشانه های آشکار بر این مدعا هستند. 

عملکرد بانک پاسارگاد
مقایسه عملکرد بانک پاسارگاد در سال 98 در مقایسه با سال قبل حکایت بهبود عملکرد بانک هم در حوزه های درآمدی و هم هزینه ای دارد. بررسی ها نشان می دهد سهم بانک از درآمدهای مشاع در سال 98 با رشد نه چندان محسوس حدود 4 درصدی همراه شده که این رقم در مقایسه با دیگر بانک های در اندازه بزرگ عملکردی چندان قابل قبول به شمار نمی رود. در بخش درآمدهای غیر مشاع نیز درآمد شناسایی شده نسبت به سال 97 حدود 11 درصد افزایش داشته داشته است. بررسی های جزئی تر دلیل اصلی این رشد اندک را افت حدود 3 درصدی درآمدهای بانک از محل درآمدهای ارزی نشان می دهد. با این وجود عدم رشد قابل قبول در درآمدها با افت حدود 5 درصدی هزینه ها جبران شده به گونه ای که در مجموع سود خالص شناسایی شده از سوی بانک در سال 98 با رشد 29 درصدی نسبت به سال قبل از آن همراه شده است. 

 

عملکرد بانک خاورمیانه
این بانک یکی از بهترین و متعادل ترین صورت های مالی را در بین بانک های مورد بررسی دارد. بانک خاورمیانه در سال 98 حدود 8647 میلیارد ریال سود خالص شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 35 درصدی را نشان می دهد. بررسی ها نشان می دهد این رشد هم از محل درآمدهای مشاع و هم غیرمشاع حال شده به گونه ای که این دو قلم درآمدی در مدت زمان یاد شده به ترتیب با رشد 56 و 19 درصدی همراه شده اند. اما نکته قوت اصلی در بانک خاورمیانه هزینه نسبتاً پایین در مقایسه با سطح درامدهاست. بررسی ها نشان می دهد جمع هزینه های شرکت در نه ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد افزایش یافته است. عدم شناسایی هیچ گونه هزینه مالی در ترکیب هزینه های خاورمیانه نشان از وضعیت مناسب بانک در حوزه نقدینگی دارد. 

عملکرد بانک کارآفرین
بانک کارآفرین در زمره بانک های سودده بازار به شمار می رود. این بانک در سال 98 سود خالصی معادل2924 میلیارد ریال شناسایی کرده که نسبت به سال 97 رشد 136 درصدی را نشان می دهد. مهم ترین دلیل جهش سود در بانک کارآفرین به افزایش قابل توجه درآمدهای مشاع مربوط است. بررسی ها نشان می دهد درآمدهای مشاع بانک در سال 98 در مقایسه با سال قبل با جهش 128 درصدی همراه شده است. در بخش درآمدهای غیر مشاع نیز کارآفرین موفق شده رقم 3297 میلیارد ریال را ثبت کند که این عدد نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته است. جمع هزینه های شرکت نیز در مدت زمان یاد شده 29 درصد رشد داشته که کاهش 57 درصدی هزنیه های مالی نکته قابل توجه آن است. با تداوم این روند سهامداران بانک کارآفرین می توانند به سوددهی بانک در سال 99 و سال های بعد امیدوار باشند.

عملکرد بانک رفاه
هر چند این بانک در بورس و یا فرابورس پذیرفته نشده، اما اطلاعات خود را همچون شرکت های پذیرفته شده در سایت کدال بارگذاری می کند. اطلاعات عملکرد بانک در سال 98 حکایت از آن دارد که اقلام درآمدی و هزینه ای و در نهایت سود خالص بانک تغییر چندان محسوسی نسبت به سال 97 نداشته است. بر این اساس درآمد مشاع بانک در سال 98 نسبت به سال قبل از آن با رشد حدود 5  درصدی همراه شده این درحالی است که درامدهای غیرمشاع بانک در سال مورد اشاره با افت حدود سه درصدی همراه شده است. دلیل اصلی افت درآمدهای غیرمشاع در بانک رفاه نیز همچون بسیاری از بانک های دیگر کاهش درامدهای حاصل از مبادلات ارزی بوده است. در سوی مقابل جمع هزینه های بانک با رشد تنها سه درصدی همراه شده که نزول 53 درصدی هزینه های مالی مهم ترین دلیل آن بوده است. در مجموع این بانک زیرمجموعه تامین اجتماعی موفق شده در سال 98 مبلغ 2878 میلیارد ریال سود شناسایی کند که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افت 11 درصدی همراه شده است.

 

عملکرد بانک صادرات ایران
جمع درآمدهای مشاع بانک در سال 98 مثبت و رقم آن حدود 52 هزار میلیارد ریال می باشد که این عدد نسبت به سال قبل 96 درصد رشد داشته است. در بخش درآمدهای غیرمشاع نیز بانک صادرات موفق شده درآمد 72 میلیارد تومانی شناسایی کند که این رقم در مدت مشابه سال قبل حدود 56 هزار میلیارد ریال بوده است. لذا این بانک در هر دو حوزه درآمدهای مشاع و غیر مشاع کارنامه قبولی داشته است. یکی از ابعاد دیگر عملکرد مثبت بانک صادرات در این دوره در بخش هزینه هاست. بررسی ها نشان می دهد جمع هزینه های بانک صاردات در  سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد تنها حدود 10 درصدی همراه شده است. در عملکرد این بانک نیز کاهش حدود 30 درصد هزینه های مالی قابل توجه است. این موضوعات موجب شده تا بانک صادرات در سال 98 موفق به شناسایی سود 2500 میلیارد ریالی شود، این در حالی است که حاصل عملکرد بانک در سال 97 زیان 28 هزار میلیارد ریالی بوده است. با این وجود، به نظر بانک صادرات نیز دوران زیان را پایان رسانده و کابوس زیان دهی را برای سهامداران به پایان برد. هرچند زیان انباشته 78 هزار میلیارد ریالی بانک صاردات با این ارقام سود در آینده ای نزدیک جبران به سود انباشته تبدیل نخواهد شد. 

 

عملکرد موسسه اعتباری ملل
این موسسه بر خلاف سایر موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز، عملکرد خود را با شفافیت قابل قبول و در زمان های تعیین شده در سامانه کدال منتشر می کند. همچنین به گواهی آمار، موسسه ملل در زمینه عملکردی نیز کارنامه قابل قبولی در سال 98 از خود بر جای گذاشته به گونه ای که سود خالص 2128 میلیارد ریال بوده این درحالی است که سود خالص در سال قبل تنها 1306 میلیارد ریال بوده است. بخش عمده درآمدهای این موسسه از درآمدهای مشاع حاصل می شود که در این دوره با رشد حدود 30 درصدی همراه شده است. در بخش هزینه ها نیز جمع اعداد نسبت به سال قبل 27 درصد رشد کرده است. با این حال حدود 60 درصد از سبد هزینه ای به هزینه های مالی اختصاص یافته است که این موضوع نشان از مشکل نقدینگی در این موسسه است که بر خلاف دیگر بانک ها در سال 98 به لحاظ ریالی کاهش نیافته است. رشد حدود 6 برابری هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز از دیگر نکات منفی سبد هزینه ای موسسه ملل است.

 

جمع بندی
بررسی وضعیت عملکرد بانک ها در سال 98 نشان داد که با وجود مشکلات عدیده ای که در حوزه اقتصادی کشور وجود داشته است ولی برخی از بانک ها توانسته اند با استفاده از استراتژی های بسیار هوشمندانه ای عملکرد خود را از حالت ضررده بودن خارج ساخته و روند رو به رشدی در نمودار عملکردی خود به جای گذارند. این عملکرد می تواند از کاهش هزینه های مالی و هزینه های مشکوک الوصول توسط بانک ملت تا افزایش درآمدهای مشاع بانک توسط بانک کارآفرین متفاوت باشد و هر بانکی توانسته استراتژی ویژه ای را در جهت سودده کردن عملکرد بانکی خود عملی سازد.
 

ماهنامه بانکداری آینده


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی