عملکرد مقایسه‌ای بانک‌ها در زمینه سود و زیان انباشته در سال98 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
اختصاصی بانکداری الکترونیک؛

عملکرد مقایسه‌ای بانک‌ها در زمینه سود و زیان انباشته در سال98

حاصل عملکرد بانک‌ها در سال 98 و سال‌های قبل از آن در سود انباشته تبلور می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ هر چند بانک‌هایی همچون ملت، پاسارگاد و خاورمیانه به لحاظ سود انباشته در شرایط مناسبی قرار دارند؛ اما تعداد بانک‌های با زیان انباشته بالا زیاد است به طوری که می‌توان گفت؛ در مجموع نظام بانکداری کشور در پایان سال 98 به لحاظ ریالی زیان انباشته داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس صورت‌های مالی سال 98، به‌رغم کاهش شدید میزان ریالی سود در بانک ملت، این بانک بیشترین سود خالص را در بین بانک‌ها گزارش کرده است. بانک پاسارگاد نیز در این زمینه در رتبه دوم قرار دارد. حضور بانک خاورمیانه در رتبه سوم نیز شایان توجه است.

بهبود عملکرد در بانک‌های صادرات، تجارت، رسالت، و پست بانک و تبدیل شدن زیان آنها از یک بانک زیان‌ده به یک بنگاه سودده در سال 98 از مهم‌ترین تحولات در عملکرد بانک‌ها در این دوره است. با این وجود شرایط در بانک‌های پارسیان، آینده، دی، شهر، ایران زمین و سرمایه به لحاظ سودآوری در شرایط بحرانی قرار دارند.

حاصل عملکرد بانک‌ها در سال 98 و سال‌های قبل از آن در سود انباشته تبلور می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ هر چند بانک‌هایی همچون ملت، پاسارگاد و خاورمیانه به لحاظ سود انباشته در شرایط مناسبی قرار دارند؛ اما تعداد بانک‌های با زیان انباشته بالا زیاد است به طوری که می‌توان گفت؛ در مجموع نظام بانکداری کشور در پایان سال 98 به لحاظ ریالی زیان انباشته داشته است.

هر چند بسیاری از بانک‌های دارای زیان انباشته در سال 98 سود، شناسایی کرده و از زیان خود کاسته‌اند؛ اما برخی از بانک‌ها همچون سال 97 و سال‌های قبل از آن به زیان‌دهی تداوم بخشیده و زیان انباشتة خود را سنگین‌تر کرده‌اند. این موضوع نشان از آن دارد که شرایط در این بانک‌ها آنچنان وخیم است که مواردی همچون کاهش سود بین بانکی نیز نمی‌تواند دردی از آنها دوا کند و برای بقا نیازمند تدابیر دیگری هستند.

در مجموع به نظر می‌رسد اجرای سیاست‌های بانک مرکزی در حمایت از بانک‌ها توانسته است تا حدود زیادی شرایط را برای برخی از آنها بهبود بخشد؛ اما در برخی دیگر شرایط همچنان بحرانی است. در گزارش بعد عملکرد هر یک از بانک‌ها به تفکیک بررسی و به دلایل افول یا نزول حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای و سودآوری آنها پرداخته می‌شود.

حسن خضوعی؛ تحلیلگر آماری

ماهنامه بانکداری آینده


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی