شیوع ویروس کرونا، 43درصد مهم‌ترین نگرانی مردم جهان - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
نتایج مرکز تحقیقات ایپسوس در 27 کشور نشان می‌دهد؛

شیوع ویروس کرونا، 43درصد مهم‌ترین نگرانی مردم جهان

نتایج مرکز تحقیقات بازار و افکار عمومی ایپسوس نشان می دهد، «شیوع بیماری کرونا» با 43 درصد مهمترین نگرانی مردم در 27 کشور مورد بررسی محسوب می شود. بعد از آن «بیکاری» با 40 درصد، «فقر و نابرابری» با 32 درصد، «فساد مالی و سیاسی» با 27 درصد و «جرم و خشونت» با 24 درصد در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مرکز تحقیقات بازار و افکار عمومی ایپسوس با استفاده از گروه پانل در جولای 2020 از 27 کشور در جهان (فرانسه، مالزی، کره جنوبی، هند، افریقای جنوبی، لهستان، روسیه، مجارستان، کره جنوبی، ترکیه، هلند، اسپانیا، انگلستان، عربستان سعودی، استرالیا، برزیل، آلمان، امریکا، شیلی، آرژانتین و ...) با جامعه آماری افراد 16 تا 74 سال و اندازه نمونه 19048 طرح نظرسنجی با موضوع «مهم­ ترین نگرانی مردم جهان» اجرا کرده است.

ایپسوس از پاسخگویان پرسیده است «کدام یک از موضوعات در کشورتان، بیشترین نگرانی را برای شما در حال حاضر ایجاد کرده است؟» پاسخگویان در این سوال امکان انتخاب چند گزینه را داشتند.

نتایج نشان می دهد، «شیوع بیماری کرونا» با 43 درصد مهمترین نگرانی مردم در 27 کشور مورد بررسی محسوب می شود. بعد از آن «بیکاری» با 40 درصد، «فقر و نابرابری» با 32 درصد، «فساد مالی و سیاسی» با 27 درصد و «جرم و خشونت» با 24 درصد در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

نتایج 4 موج پیمایش «مهمترین نگرانی مردم جهان» ایپسوس نشان می دهد، در آوریل 2020 نگرانی از شیوع ویروس کرونا در 27 کشور، 63 درصد، در مه 2020 برابر 55 درصد، در ماه ژوئن 47 درصد و در پیمایش اخیر یعنی جولای 2020 برابر با 43 درصد می­باشد. بنابراین طی 4 ماه گذشته میزان نگرانی از شیوع ویروس کرونا در 27 کشور مورد بررسی توسط ایپسوس، روند کاهشی داشته است.

نتایج پیمایش جولای 2020 ایپسوس به تفکیک کشورها نشان می دهد، پاسخگویان در کشورهای شیلی و هندوستان با 61 درصد و کشور مجارستان با 15 درصد، بیشترین و کمترین نگرانی را نسبت به «شیوع ویروس کرونا» در کشور خود دارند. همچنین ترس و نگرانی از «بیکاری» در میان شهروندان کشور ایتالیا دارای بیشترین سهم است (62 درصد). در مقابل شهروندان کشور آلمان با 19 درصد کمترین میزان نگرانی را نسبت به موضوع «بیکاری» در کشور خود دارد. مردم کشور روسیه با 59 درصد بیشترین نگرانی را نسبت به «فقر و نابرابری» اعلام کردند و در مقابل شهروندان کشور عربستان با 13 درصد نگرانی چندانی نسبت به موضوع «فقر و نابرابری» در کشور خود ندارند.

یافته ها نشان داد، شهروندان کشور مجارستان با 54 درصد و شهروندان کشور هلند با 5 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین نگرانی را نسبت به «فساد مالی و سیاسی» در کشور خود دارند. شایان ذکر است نگرانی از «جرم و خشونت» در میان شهروندان کشور مکزیک 57 درصد و بالاترین میزان و در میان شهروندان کشور مجارستان با 8 درصد پایین ترین میزان ثبت شده است.

 

منبع: ایسپا


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی