تعداد کارت‌های تراکنش‌دار از مرز 108 میلیون گذشت - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
مقایسه آمارهای بانک مرکزی و شاپرک نشان می‌دهند؛

تعداد کارت‌های تراکنش‌دار از مرز 108 میلیون گذشت

فقط یک سوم کارت‌های بانکی استفاده می‌شوند

تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال بر اساس اعلام شاپرک بالغ بر 108میلیون بوده است و گزارش بانک مرکزی برای دوره مشابه تعداد کارت‌های صادر شده را بالغ بر 340 میلیون اعلام کرده است که نشان می‌دهد از هر 3 کارت صادر شده فقط یک کارت استفاده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت انواع کارت صادر شده در اردیبهشت‌ماه در قیاس با فروردین‌ماه سال جاری رشدی را تجربه نکرده است، به گونه‌ای که در هر دو ماه مذکور بیشترین کارت صادرشده از نوع کارت برداشت با سهم 67 درصدی بوده است و به ترتیب 31 درصد و 1 درصد دیگر به کارت هدیه و کارت اعتباری تخصیص داده شده است. بر اساس اعلام شاپرک تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال مجموعا بالغ بر 108میلیون بوده است؛ این در حالی است که گزارش بانک مرکزی برای دوره مشابه تعداد کارت‌های صادر شده را بالغ بر 340 میلیون اعلام کرده است که نشان می‌دهد از هر 3 کارت صادر شده فقط یک کارت استفاده می‌شود.

نیمی از کارت‌های برداشت بدون استفاده‌اند

بالغ بر 229 میلیون از کارت‌های صادرشده تا اردیبهشت‌ماه از نوع برداشت بوده‌ اند و گزارش شاپرک نشان می‌دهد معادل 103.370.645 عدد از این نوع کارت تراکنش‌دار هستند، این در حالی است که کارت‌های برداشت سهمی 95 درصدی در بین کارت‌های تراکنش‌دار دارد؛ یعنی با وجود بیشترین استفاده از کارت‌‌های برداشت نسبت به سایر انواع کارت، نزدیک به نیمی از آن‌ها بدون استفاده ‌اند.

چنان‌که در جدول شماره 1 قابل رویت است 67 درصد از کارت‌های صادرشده از نوع برداشت بوده اند؛ از طرفی گزارش شاپرک نشان می‌دهد 95درصد از کارت‌هایی که در اردیبهشت‌ماه تراکنش داشته‌اند (معادل103.370.645) از نوع برداشت بوده‌اند.

کارت اعتباری نیز با نقش 09/0 درصدی، کمترین سهم را در بین کارت‌های صادرشده داشته است. با توجه به اطلاعات جدول شماره2، 07/0 درصد از تراکنش‌ها بر روی کارت اعتباری انجام شده است؛ به‌عبارتی به ازای هر100کارت اعتباری صادرشده 2کارت تراکنش‌دار بوده است.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی