افزایش 100درصدی مبلغ کل تراکنش روی شبکه خودپرداز / سرانه مبلغ تراکنش روی هر خودپرداز دوبرابر شد - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
مقایسه اردیبهشت99 نسبت به فروردین ‌ماه نشان می‌دهد؛

افزایش 100درصدی مبلغ کل تراکنش روی شبکه خودپرداز / سرانه مبلغ تراکنش روی هر خودپرداز دوبرابر شد

بالغ بر4میلیارد تومان به ازای هر تراکنش جابه‌جا شد

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه سال جاری به طور متوسط روزانه 147میلیون تومان به ازای هر تراکنش روی خودپرداز جا‌به‌جا شده است؛ این در حالی است که در فروردین ماه این رقم 75میلیون تومان بوده که رشد صددرصدی مبلغ تراکنش‌ها را در اردیبهشت نسبت به فروردین مشاهده می‌کنیم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در تازه‌ترین گزارش منتشر شده از بانک مرکزی مبلغ کل تراکنش انجام شده روی خودپردازها در اردیبهشت‌ماه نزدیک به 275 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. این رقم نشان می دهد نسبت به ماه گذشته که مبلغ تراکنش‌ها بالغ بر 137هزارمیلیارد بوده است رشدی صددرصدی را تجربه کرده است.

این آمار نسبت به ماه مشابه سال گذشته که مبلغ کل تراکنش انجام شده بر روی خودپرداز 136هزار میلیارد تومان بوده است بالغ بر صد‌در‌صد و نسبت به اسفندماه سال گذشته که 160هزار میلیارد تومان گزارش شده است 70درصد افزایش داشته است. از طرفی در سال گذشته میانگین مبلغ تراکنش برای هر ماه 131هزار میلیارد بوده که نسبت به اردیبهشت‌ماه امسال 110درصد افزایش را نشان می‌دهد.

افزایش تعداد خودپردازها

در این گزارش تعداد خودپردازها تا دوره منتهی به اردیبهشت ماه حدود 60 هزار گزارش شده است که نشان می‌دهد در اردیبهشت‌ماه به تعداد خودپردازها،1200 عدد افزوده شده است.

صعود سرانه مبلغ تراکنش بر روی خودپرداز در اردیبهشت‌ماه

سرانه مبلغ تراکنش بر روی خودپرداز در اردیبهشت ماه بالغ بر 4 میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که نسبت به فروردین ماه و ماه مشابه سال قبل با سرانه‌های  بالغ بر 2میلیارد تومان تقریبا 95 درصد افزایش را نشان می‌دهد. این آمار نسبت به پایان سال قبل نیز افزایشی بوده است؛ به گونه‌ای که سرانه مبلغ تراکنش بر روی هر خودپرداز از 2میلیارد و 200 میلیون تومان به 4میلیارد و 500 میلیون تومان رسیده که مجددا رشدی بالغ بر 100درصد را نشان می‌دهد.

متوسط روزانه مبلغ تراکنش روی شبکه خودپرداز

روزانه مبلغ تراکنش بر روی هر خودپرداز به طور متوسط 147 میلیون تومان عنوان شده است؛ این در حالی است که در ماه قبل روزانه به ازای هر خودپرداز نزدیک به 75 میلیون تومان تراکنش صورت گرفته است. بر اساس آمار بانک مرکزی این رقم نیز برای اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته بالغ بر 2 برابر افزوده شده است.

 

گزارشی از: مریم نبی پور


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی