انتشار گزارش عملكرد بخش واقعي اقتصاد در سال ١٣٩٨ - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

انتشار گزارش عملكرد بخش واقعي اقتصاد در سال ١٣٩٨

عملکرد واقعی اقتصاد در سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٨ به رقم ٧٠٣٧ هزار ميليارد ريال با نفت و ٦١٢١ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در اين گزارش پس از ارائه نتایج محاسبات نرخ رشد اقتصادی برای فصول مختلف سال‌های ١٣٩٠ الی ١٣٩٨ و روند اجزا تشكيل دهنده آن، نکات کلیدی قابل توجه در حساب‌های ملی فصلی و نرخ رشد اقتصادی سال ١٣٩٨ در محاسبات به روش تولید و مخارج ارائه شده است.

عملکرد واقعی اقتصاد در سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٨ به رقم ٧٠٣٧ هزار ميليارد ريال با نفت و ٦١٢١ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در سال قبل با نفت ٧٥٦٧ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٦١٥٧ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد منفی 7 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و  منفی 0.6  درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال ١٣٩٨ دارد.

در اين گزارش پس از ارائه نتایج محاسبات نرخ رشد اقتصادی برای فصول مختلف سال‌های ١٣٩٠ الی ١٣٩٨ و روند اجزا تشكيل دهنده آن، نکات کلیدی قابل توجه در حساب‌های ملی فصلی و نرخ رشد اقتصادی سال ١٣٩٨ در محاسبات به روش تولید و مخارج ارائه شده است.

برای مشاهده این گزارش به اینجا کلیک کنید.

 


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی