شرکت های برتر در حوزه پرداخت را بشناسید ‍/به پرداخت ملت همچنان صدرنشین - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بررسی عملکرد شرکت‌های PSP در خرداد99

شرکت های برتر در حوزه پرداخت را بشناسید ‍/به پرداخت ملت همچنان صدرنشین

در خردادماه99، 22/40 درصد از تعداد تراکنش‌ها و 24/10 درصد از مبلغ آنها مربوط به شرکت "به پرداخت ملت" بوده است؛ این در حالی است که این شرکت در بین ابزارهای پذیرش هم با پوشش 21/89 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی بالاترین سهم را در اختیار داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس گزارش اقتصادی شاپرک در خردادماه99، شرکت "به‌پرداخت ملت" با سهم 22/40 درصدی از تعداد
تراکنش‌ها و سهم 24/10 درصدی از مبلغ آنها همچنان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست هر دو بازار قرار گرفته است. اختلاف سهم مبلغی بیش از 6 درصدی بین دو شرکت نخست بازار، نقش شرکت "به‌پرداخت ملت" را در میزان ارزش ریالی تراکنش‌های پرداخت کارت به روشنی نشان می‌دهد. این در حالیست که شاخص فوق در مولفه تعدادی رقمی در حدود سه درصد است.

 


مقایسه دو شکل بالا با شکل‌های مشابه در گزارش اردیبهشت ماه سال 98، حکایت از آن دارد که نوسانات این سهم‌ها در مولفه تعدادی و مبلغی چندان قابل توجه نبوده و تغییری در ترتیب شرکت‌ها بر حسب بیشترین میزان رخ نداده است.

سهم شرکت‌های PSP از بازار تراکنش‌های هر یک از ابزارهای پذیرش

در خرداد ماه شرکت "به‌پرداخت ملت" همچنان با پوشش 23/00 درصد از بازار تراکنش‌های کارتخوان فروشگاهی، بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. همچنین شرکت "آسان پرداخت پرشین" با کسب 29/16 درصد از سهم بازار تراکنش‌های اینترنتی، به‌عنوان ارائه‌دهندهی خدمات به بیشترین تعداد تراکنش‌های مذکور محسوب میشود. همین شرکت با پوشش 29/77 درصدی از سهم تعدادی تراکنشهای موبایلی به‌عنوان دارنده‌ی بالاترین سهم در بازار تراکنش‌های موبایلی شناخته شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی به دو شرکت "تجارت الکترونیک پارسیان" و "کارت اعتباری ایران کیش" تعلق دارد. اختلاف سهم این شرکت‌ها در ابزار کارتخوان فروشگاهی در خرداد ماه نسبت به ماه گذشته، به ترتیب رقم 0/24 و منفی 0/24 درصد گزارش شده است.

بیشترین اختلاف بین سهم تعدادی تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی با منفی 2/34 درصد به "پرداخت الکترونیک سامان" تعلق دارد. شرکت "به پرداخت ملت" نیز در ابزار پذیرش موبایلی با 0/48 درصد افزایش، بیشترین تفاضل را در تعداد تراکنش‌های این ابزار نشان می‌دهد.

سهم هر شرکت PSP از تعداد تراکنش‌های هریک از ابزارهای پذیرش

بر اساس این گزارش، در این ماه همچنان شرکت "به‌پرداخت ملت" با پوشش 21/89 درصدی از مبالغ بازار کارتخوان فروشگاهی بالاترین سهم را در اختیار خود دارد. این شرکت با رقمی معادل با 35/52 درصد بیشترین سهم بازار مبلغی تراکنش‌های اینترنتی را نیز کسب نموده است. در ابزار پذیرش موبایلی شرکت "آسان پرداخت پرشین" با پوشش 33/56 درصدی بخش قابل توجهی از بازار مبلغی تراکنش‌های این ابزار را پشتیبانی می‌نماید.


بیشترین اختلاف بین سهم مبلغی هر سه ابزار پذیرش در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت در شرکت "به پرداخت ملت" گزارش شده‌است. این شرکت در ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با 0/35 درصد کاهش، در ابزار پذیرش اینترنتی با کاهش چشمگیر 6/86 درصدی و در ابزار پذیرش موبایلی با 0/61 درصد افزایش بیشترین
تفاضل سهم را نشان می‌دهد.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما