کاهش ارزش تراکنش ها در خردادماه 99 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
گزارش شاپرک

کاهش ارزش تراکنش ها در خردادماه 99

در تازه ترین گزارش شاپرک ارزش حقیقی تراکنش های خردادماه رشدی منفی 4/20درصدی داشته است که نسبت به ارزش اسمی خود با خارج کردن اثر تورم تفاوتی 8.8 درصدی دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک در تازه ترین گزارش شاپرک ارزش حقیقی تراکنش های خردادماه رشدی منفی 4/20درصدی داشته است که نسبت به ارزش اسمی خود با خارج کردن اثر تورم  تفاوتی 8.8 درصدی دارد.

ارزش اسمی تراکنشهای خرداد 1399 نسبت به ماه گذشته با رشد 2/29 - درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنشها در خرداد 1399 رشد 4/20 - درصدی را تجربه نموده است.

در ادامه طی جدول 1-1مقایسهای بین رشد حقیقی و اسمی نقطه به نقطه ارزش تراکنشهای شبکه شاپرک آورده شده است.

این جدول بیانگر رشد 62/56 درصدی در ارزش اسمی تراکنشها در قیاس نقطه به نقطه بوده که میتوان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه میشود که رشد حقیقی ارزش تراکنشها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است 32/73 درصد میباشد .اثرات نرخ تورم بر مبلغ تراکنشهای شاپرک طی سالهای 1398 و 1399 به وضوح در جدول فوق قابل مشاهده میباشد.


خبر پیشنهادی
کارنامه مالی بانک های ملت، تجارت و صادرات

کرونا و افزایش نسبت درآمد به هزینه بانک ها

گفت‌وگو با آرمان امینی، مدیرعامل مستربیتکس

نقش صرافی‌های آنلاین در توسعه بازار رمزارز/ چالشی به نام متولی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی