رشد مثبت 4.8درصدی تعدادتراکنش ها و منفی 2.29درصدی مبلغ تراکنش‌ها در خرداد99 - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
آمار شاپرک نشان می‌دهد؛

رشد مثبت 4.8درصدی تعدادتراکنش ها و منفی 2.29درصدی مبلغ تراکنش‌ها در خرداد99

در خرداد ماه 1399 بالغ بر 2,732 میلیون تراکنش با ارزش 3,886 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اردیبهشت ماه رشد 4/82 درصدی در تعداد و منفی 2/29 درصدی در ارزش ریالی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس جدیدترین گزارش شاپرک، در خرداد ماه 1399 بالغ بر 2,732 میلیون تراکنش با ارزش 3,886 هزار میلیارد ریال در شبکه الکترونیک پرداخت کارت پردازش شده که نسبت به اردیبهشت ماه رشد 4/82 درصدی در تعداد و منفی 2/29 درصدی در ارزش ریالی داشته است.


همچنین مقایسه آمار تراکنش‌های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال 98 نشان می‌دهد تراکنش‌های خرداد 99 از نظر تعدادی 24/35درصد و از نظر ریالی 62/56درصد رشد داشته است.
 


خبر پیشنهادی
در اردیبهشت ماه99 رقم خورد؛

رشد 12 درصدی در تعداد تراکنش‌های بانکی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی