فرابورس درآمدهای عملیاتی را ۸۵ درصد تعدیل مثبت کرد - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

فرابورس درآمدهای عملیاتی را ۸۵ درصد تعدیل مثبت کرد

فرابورس از بازنگری در پیش بینی عملکرد سال جاری و تعدیل مثبت ۸۵ درصدی در درآمدهای عملیاتی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شرکت فرابورس از بازنگری در پیش بینی عملکرد سال جاری و تعدیل مثبت 85 درصدی در درآمدهای عملیاتی خبر داد.

براین اساس، "فرابورس" اعلام کرد: با توجه به ضرورت بازنگری در مبالغ پیش بینی شده برای عملکرد سال 99، برآورد درآمدهای عملیاتی شرکت از 237 به 438.5 میلیارد تومان تغییر یافته است.


خبر پیشنهادی
صورت‌های مالی 98 بانک ایران زمین نشان می‌دهد؛

عبور از تنگناها و امید به سودآوری در سال99


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی