فصل جدید ایران کیش - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

فصل جدید ایران کیش

محمود فراهانی؛ سردبیر

صورت‌های مالی اگر چه مهم‌ترین سند استراتژیک یک شرکت محسوب می‌شود اما نمی‌تواند آیینه تمام نمایی از واقعیت‌های جاری در آن باشد.

شرکت ایران کیش در عین حال که صورت‌های مالی سال 98 را موفقیت آمیز پشت سر گذاشت اما آنچه که اساسا نمی‌تواند در هیچ صورت‌ مالی گنجانده شود تغییر باور کارکنان این شرکت بوده است.

تغییر باور نسبت به اینکه ایران کیش می‌تواند در بازار صنعت پرداخت پیشتاز باشد. پیشتازی در: کیفیت خدمات، تنوع سرویس‌ها و گستره موثر شبکه خدمات. این سه رکن به عنوان پیشران‌های موفقیت در یک شرکت محسوب می‌شوند که برای تحقق این اهداف در گام اول تغییر باور در کاکنان ضروری است.

ایران کیش در سال 98 برای اینکه بتواند نیروی انسانی خود را به این نقطه قابل اتکا برساند که موفقیت را باید باور داشت تا بدان دست یافت، چند اقدام بنیادین را در دستور کار قرار داد.

در گام نخست اصلاح ساختار نیروی انسانی به سمت چابک سازی، دوم: تلاش بر تقویت شایسته سالاری و سوم: بها دادن به توانایی‌ها و استعداد کارکنان در هر دو بخش ستاد و صف. اگر چه اقدامات در این راستا در سال 99 نیز ادامه خواهد یافت ولی اصل مهم، کلید خوردن روندهایی است که در نهایت خواست برتری و موفقیت در سازمان را افزایش می‌دهد.

باورمندی کارکنان، مدیران شرکت را در توسعه برند ایران کیش یاری خواهد رساند. ایران کیش برای «ری‌برندینگ» خود در کنار برنامه‌ریزی برای تغییر باور کارکنان، می‌بایست دو اقدام دیگر یکی افزایش کیفیت خدمت و دوم تنوع سرویس‌ها را در دستور کار قرار می‌داد. اگر بپذیریم برند محصولی نیست که شرکت تولید یا ارائه می‌کند بلکه برند چیزی است که مشتری احساس می کند.

شرکت ایران کیش برای اینکه احساس مشتری را نسبت به محصولات خود تقویت کند چاره ای جز بهبود کیفیت و در عین حال متنوع سازی خدمات نداشت و ندارد. توسعه برند در دو بخشB2B  و  B2G تا حدی در سال 98 پیش رفت و امسال ادامه خواهد یافت اما در سطح B2C  و مشتریان خرد کار ساده نیست و به نظر می‌رسد سال 99 سالی باشد که ایران کیش روی مشتریان خرد خود در سه حوزه پایانه‌های فروشگاهی، درگاه‌های موبایلی و اینترنتی سرمایه گذاری ویژه‌ای خواهد داشت. همچنین تقویت روحیه نوآوری در کنار ساختارسازی برای این مهم از نکات کلیدی است که شرکت ایران کیش در دستور کار قرار داده و بخشی را انجام داده و در سال 99 تکمیل خواهد کرد.

اما عواملی که ایران کیش را در تحقق اهداف و راهبردهایش به شکل جدی یاری رساند و امسال نیز یاری خواهد رساند اعتماد سهامداران به تیم جدید است.

حمایت‌هایی که بخصوص از سمت سهامداران عمده از مدیران ارشد ایران کیش صورت می‌گیرد آنان را به نقطه‌ای از اعتماد به نفس و اعتقاد به تصمیمات رسانده که بتوانند تحقق اهداف شرکت در سال جدید را بسیار مصمم کند.

حمایت همه جانبه سهامداران عمده از تیم جدید در سال گذشته باعث شد تا آنان بخشی از ظرفیت‌های پنهان و خاموش شرکت را به حرکت دربیاروند.

در همین راستا کیفی‌سازی کانال‌های خدمت بخصوص شبکه کارتخوان یکی از اولویت‌های شرکت در سال جدید خواهد بود. طبعا برای افزایش کارایی شبکه کارتخوان تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری شبکه نمایندگی ضروری است. ایران کیش در این زمینه برنامه‌هایی دارد و تلاش می‌کند از طرق مختلف به یک شبکه چابک و مسئولیت‌پذیر دست یابد.

فعالیت‌های چند وجهی مدیران ارشد نشان می‌دهد آنان توسعه را می‌فهمند و قرار است ایران کیش در یک رشد متوازن به خواسته‌ها و اهداف خود جامه عمل بپوشاند.
به تعبیر دیگر ایران کیش فصل جدید را آغاز کرده که با گذشته تغییرات بنیادین دارد. شعاری که این شرکت انتخاب کرده با عنوان« سفر به برتری» به معنی آن است که مدیرعامل این شرکت را اساسا باید معمار جدید شرکت ایران کیش نام نهاد.

اگر چه ممکن است هنوز زودباشد تا نمره قطعی به موفقیت‌های ایران کیش بدهیم اما سالی که نکوست از بهارش پیداست و با توجه به اقداماتی که ایران کیش کرده باید این شرکت را از هم‌اکنون به بعد متفاوت دید. با این اوصاف ایران کیش را باید در انتهای سال 99 در میان مدعیان نخست صنعت پرداخت مشاهده کرد.

 


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی
در حال تکمیل قابلیت اخبار سفارشی هستیم.
به زودی، خبرهای مرتبط با علاقه‌مندی‌های شما به صورت هوشمند از بین تمام مطالب سایت برای شما گلچین خواهد شد.
پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، همگام با نیازهای شما