گزارش شکایات ثبت و بررسی شده توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

گزارش شکایات ثبت و بررسی شده توسط اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

اتحادیه کسب و کارهای مجازی گزارشی از روند سه ساله رسیدگی به شکایات مردمی از کسب‌وکارهای آنلاین منتشر ساخته که دربرگیرنده شکایت‌های مشتریان از عضوها و غیرعضوهای این اتحادیه را در برمی‌گیرد، بر اساس این گزارش عدم تحویل و تامین به موقع کالا جزو بزرگترین مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی به شمار می‌رود مردم نسبت به آن بیشترین انتقاد را داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیکف اتحادیه کسب وکارهای مجازی گزارشی را تحت عنوان شکایات ثبت و بررسی شده تهیه و تنظیم نموده است که عبارت است از شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکارهای مجازی وهمچنین شکایات ارجاع شده از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و نماد الکترونیک (ای نماد) میپردازد.

اتحادیه کسب وکارهای مجازی از سال 1397 تا به امروز توانسته است به بیش از 8000 مورد شکایت ثبت و ارجاع شده پاسخ بدهد که 5347 فقره شکایت در پنل اتحادیه ثبت گردیده است و ۷۲۳ فقره از سمت وزارت صمت و اتاق های اصناف ایران و 2175 مورد از سمت نماد الکترونیک (ای نماد)به اتحادیه کسب وکارهای مجازی ارجاع شده است.

موضوع عدم ارائه خدمت یا تحویل کالا با 47 درصد و ثبت 1020 فقره شکایت بیشترین درصد را در میان شکایات ارجاع شده از سمت نماد الکترونیک به اتحادیه کسب وکارهای مجازی را دارا می باشد.

اتحادیه کسب وکارهای مجازی شکایات ثبت شده در پنل خود را با 9 موضوع دسته بندی نموده است که در نمودار زیر به تفکیک مشاهده می نمایید.

از 5347 مورد شکایت ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکارهای مجازی 69 درصد این شکایات از کسب وکارهای عضو این اتحادیه بوده است و شکایات ثبت شده از کسب وکارهای غیر عضو 31 درصد میباشد.

گزارش شکایات در سال 1397 :

شکایات ثبت شده در سال 1397 در پنل اتحادیه کسب وکارهای مجازی 1465 فقره بوده است که از این تعداد 1143 مورد را کسب وکارهای عضو اتحادیه کسب وکارهای مجازی و 267 مورد را کسب وکارهای غیر عضو تشکیل می‌دهند.

گزارش شکایات در سال 1398 :

شکایات ثبت شده در سال 1398 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 2677 فقره بوده است که از این تعداد 1762 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 915 مورد را کسب وکارهای غیر عضو تشکیل میدهند. که به نسبت سال 1397 آمار شکایات ثبت شده از کسب وکار های غیر عضو در پنل اتحادیه کسب وکارهای مجازی از 18/2% به 34/9% افزایش داشته است.

گزارش شکایات در سال 1399 :

شکایات ثبت شده در سال 1399 در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی 1527 فقره بوده است که از این تعداد 1058 مورد را کسب  وکار های عضو اتحادیه کسب  وکار های مجازی و 469 مورد را کسب  وکار های غیر عضو تشکیل می‌دهند.

کرونا تاثیر گذار در افزایش شکایت :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت رفت و آمد و بالا رفتن حجم سفارشات برخی از کسب وکارهای آنلاین، در حالی که 3 ماه از سال 1399 میگذرد تعداد شکایات ثبت شده در پنل اتحادیه کسب وکار های مجازی از سال 1397 بیشتر ثبت شده.
این رقم در سال 1397، 1465فقره شکایت بوده که تا پایان خرداد 1399، 1527 مورد شکایت به ثبت رسیده است.

اتحادیه کسب وکار های مجازی بیش از 80 % از شکایات وارده را بررسی و وضعیت آنها را مختومه اعلام کرده است. همچنین 10 درصد از شکایات ثبت شده لغو شده است.

 

 

منبع: اتحادیه کشوری کسب و کار مجازی


خبر پیشنهادی
در اردیبهشت ماه99 رقم خورد؛

رشد 12 درصدی در تعداد تراکنش‌های بانکی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی