خط فقر در تهران طی دو سال از ۲.۵ به ۴.۵ میلیون تومان رسید/ 80 درصد افزایش - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

خط فقر در تهران طی دو سال از ۲.۵ به ۴.۵ میلیون تومان رسید/ 80 درصد افزایش

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف دو سال اخیر، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسید؛ یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر خانوارهای چهار نفره در شهر تهران ظرف دو سال اخیر، از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان رسید؛ یعنی ۸۰ درصد افزایش یافت.

نرخ تورم بالا در سال‌های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است.

این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سالها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ دارد.

فقر مطلق را می‌توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد.

در واقع، فقر مطلق عدم دسترسی به حداقل‌های معیشت در جامعه است.


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی