شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری به شبکه بانکی - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بانک مرکزی اعلام کرد؛

شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری به شبکه بانکی

بانک مرکزی طی بخشنامه ای شرایط پذیرش سهام عدالت برای وثیقه صدور کارت اعتباری را به شبکه بانکی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در همين راستا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مي‌توانند با شرايط زير نسبت به پذيرش سهام عدالت برای وثيقه صدور کارت اعتباري مرابحه براساس بخشنامه های قبلی اقدام کنند:

1- درصدي از ارزش آن بخش از سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است، در چارچوب ضوابط به عنوان وثيقه صدور کارت اعتباري قابل پذيرش است.

2- سهام تمامي شرکت‌هاي موجود در سبد سهام دارندگان سهام عدالت که آزاد شده است بايد به عنوان وثيقه صدور کارت اعتباري پذيرفته شود.

3- صدور کارت اعتباري به پشتوانه وثيقه سهام عدالت، صرفآً براي متقاضي که سهام عدالت متعلق به وي توثيق شده است، امکان‌پذير است.


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی