بازار سرمایه آماده پذیره نویسی هزار میلیارد تومان اوراق با سود ۱۶ درصدی شد - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
با موافقت سازمان بورس:

بازار سرمایه آماده پذیره نویسی هزار میلیارد تومان اوراق با سود ۱۶ درصدی شد

سازمان بورس با انتشار هزار میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه برای تأمین مالی اعطای تسهیلات بخش مسکن موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سازمان بورس موافقت اصولی عرضه صکوک رهنی بانک عامل بخش مسکن را به ارزش هزار میلیارد تومان به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز این بانک برای اعطای تسهیلات جدید صادر کرد.

مطالبات رهنی مبنای انتشار این اوراق تعداد ۲۴ قسط از ۲۴۳ هزار و ۴۴۹ پرونده تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن است که به نهاد واسط واگذار می‌شوند و سپس با انتشار این اوراق منابع مالی مورد نیاز بانک مسکن برای اعطای تسهیلات جدید تأمین می‌شود.

این اوراق دو ساله و با نرخ ۱۶ درصد است که اقساط آن هر سه ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود. همچنین عرضه این اوراق در صورت دریافت مجوز انتشار از طریق فرابورس صورت خواهد گرفت.

بانک عامل بخش مسکن ضامن این اوراق بوده و پذیره نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تأمین سرمایه وابسته به همین بانک است. یک شرکت کارگزاری وابسته به بانک فوق نیز عامل فروش و سپرده گذاری مرکزی عامل پرداخت این اوراق هستند.


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی