وصول بیش از 890 هزار فقره چک رمزدار در کشور به ارزش 1600 میلیارد ریال - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
آمارهای بانک مرکزی در بهمن 98 نشان می‌دهد؛

وصول بیش از 890 هزار فقره چک رمزدار در کشور به ارزش 1600 میلیارد ریال

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر ٨٩٣ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ١٦٠٠ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۸ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٦ درصد و ۱۳.۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حاکی از آن است بالغ بر ٨٩٣ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بیش از ١٦٠٠ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۹۸ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ٦ درصد و ۱۳.۲ درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی در استان تهران بالغ بر ٢٦٥ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بـیش از ٩١٠ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مذکور ٤٧ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۲۹.۷ درصد)، خراسان رضوی (۸.۹ درصد) و اصفهان (۸.۴ درصد) وصول شده که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ٦٨ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۵۶.۹ درصد)، خراسان رضوی (۵.۶ درصد) و اصفهان (۵.۵ درصد) وصول شده است.

چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار

در بهمن ماه ٩٨ در کل کشور بالغ بر ٨ میلیون و ۷۰۰ فقره چک وصول شد که از این تعداد بیش از ٧ میلیون و ۸۰۰ فقره عادی و حدود ٩۰۰ هزار فقره رمزدار بوده اسـت. بر این اساس در کل کشور ۸۹.۸ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۱۰.۲ درصد رمزدار بوده است.

همچنین در ماه مورد بررسی در کل کشور بالغ بر ٢٧٠٢ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بیش از ١١٠٢ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ١٦٠٠ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۴۰.۸ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۵۹.۲ درصد رمزدار بوده است.


خبر پیشنهادی
در اردیبهشت ماه99 رقم خورد؛

رشد 12 درصدی در تعداد تراکنش‌های بانکی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی