بازخورد موثر، یکی از مهارت‌های یک مدیردرنقش کوچ - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

بازخورد موثر، یکی از مهارت‌های یک مدیردرنقش کوچ

اعضای تیم شما، چقدر آماده هستند تا از تجربه‌های مختلف، یاد بگیرند؟چگونه بستری برای رشد پرسنل خود ایجاد کنیم؟

در این فیلم دو موقعیت تشریح شده است. یک مدیر به دو صورت با کارمند خود روبرو می‌شود. شما به عنوان مدیر کدام یک از این دو برخورد را می‌کنید؟


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی