حضور در بازارهای نوظهور، مهمترین دستاورد کسب و کار پرداخت الکترونیک سداد - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
معاون توسعه کسب و کار پرداخت الکترونیک سداد گفت:

حضور در بازارهای نوظهور، مهمترین دستاورد کسب و کار پرداخت الکترونیک سداد

امیرحسین داودیان مهم ترین بخش از دستاوردهای کسب و کاری شرکت را حضور در بازارهای نوظهور دانست و گفت: در این صنعت پیش بینی روال‌های کسب و کار و بازارهایی که در آینده شکل می گیرند از اهمیت بسیاری برخوردار است و شامل پیش بینی این امر است که چه خدماتی در بازار وارد حوزه پرداخت الکترونیکی می‌شوند، نظیر خدماتی که قبلا در حوزه پرداخت الکترونیکی قرار نداشته اند یا خدمات الکترونیکی که به صورت حضوری انجام می‌شده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، مهم ترین بخش از دستاوردهای کسب و کار ی پرداخت الکترونیک سداد، پیش بینی و حضور در بازارهای نوظهور است.امیرحسین داودیان، معاون توسعه کسب و کار پرداخت الکترونیک سداد در همین زمینه عنوان کرد: در این خصوص ما هرسال یک پیش بینی برای سال آینده ارائه می دهیم. در سال گذشته و در همایش بانکداری یکی از پیش بینی‌های این بود که کیف پول‌ها حضور قدرتمند و پررنگی در حوزه پرداخت خواهند داشت. پیش بینی دیگر در زمینه پرداخت‌ها‌ی خرد و شکل‌گیری بازارهای جدید در قالب سوپرمارکت‌های آنلاین و امثال آن بود. موضوع دیگری که آنرا پیش بینی کرده بودیم ادغام کسب و کار های جدید با یکدیگر برای شکل گیری نوع جدیدی از ارائه خدمات در قالب سوپر اپها بود.

وی همچنین افزود: توان پیش بینی ما در خصوص بازارهای نوظهور و کسب و کار ها در آینده نشان دهنده توانمندی و عملکرد موفق در شناخت بازار و کسب و کار است که راهنمای سداد به سوی حوزه های جدید تکنولوژی است.

داودیان با بیان اینکه پیش بینی ما در شرکت پرداخت الکترونیک سداد نه به عنوان یک بنگاه تحقیقاتی بلکه به عنوان یک بنگاه تجاری فعال در صنعت انجام می شود، افزود: بنابراین به آنچه پیش بینی می کنیم باور داریم و به آن حوزه ورود می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه موضوع کیف پول با فاصله‌ی کمتر از یکسال از طرح آن، امروز آماده بهره برداری ست و درگام نخست برای چند میلیون کاربر اپلیکیشن ایوافعال شده است، گفت: به زودی می توان آن را خارج از شبکه سداد و در بسترهای دیگر نیز مشاهده کرد.

سداد جنگ کیف پول را در سال 97 پیش بینی کرد و اکنون یکی از پیشتازان این حوزه است.

 

منبع: روابط عمومی پرداخت الکترونیک سداد


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی