عرضه بنزین 1500 و 3000 تومانی از امشب 24 آبان در جایگاه های سوخت+جدول سهمیه ها / 7تا 28 میلیون لیتر کاهش مصرف با افزایش 50 تا 200درصدی قیمت - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
همه چیز درباره قیمت و جدول سهیمه بندی بنزین

عرضه بنزین 1500 و 3000 تومانی از امشب 24 آبان در جایگاه های سوخت+جدول سهمیه ها / 7تا 28 میلیون لیتر کاهش مصرف با افزایش 50 تا 200درصدی قیمت

بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از ساعت صفر روز 24 ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد. بر این اساس، قیمت بنزین سهمیه‌ای 1500 تومان و بنزین آزاد 3000 تومان شد.محاسبات نشان می دهد افزایش 50 تا 200 درصدی(1500 و 3000 هزار تومانی) در قیمت بنزین موجب کاهشی به میزان 6 تا 26 درصد در مصرف آن شده و مقدار مصرف روزانه آن را به ترتیب 7 تا 28 میلیون لیتر کاهش می دهد. هماکنون مصرف روزانه 105 میلیون لیتر اعلام شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد.

اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بدین شرح است:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه، از ساعت صفر روز 24 ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز به ترتیب بیان شده در این اطلاعیه انجام می شود.

میزان سهمیه بنزین هر نوع خودرو به ترتیب زیر است :

جدول تیپ خودروهای مشمول سهمیه


کاهش 28 میلیون لیتری  مصرف روزانه با افزایش قیمت بنزین

 

طبق محاسباتی که به قلم آرش رئیسی انجام شده است: افزایش 200درصدی  در قیمت بنزین(از 1000 تومان در هر لیتر به 3000 تومان ) موجب کاهشی به میزان 26/5درصد در مصرف آن شده و مصرف روزانه آن را از 105 میلیون لیتر به 77میلیون لیتر کاهش می دهد.

افزایش قیمت بنزین چه تاثیری بر مصرف آن دارد

این  پژوهشگر در یادداشت  خود اورده است:   
در علم اقتصاد به منظور تاثیر تغییرات قیمت یک کالا برمیزان تقاضای آن از مفهوم "کشش قیمتی تقاضا" استفاده میشود. کشش تقاضا، معیار سنجش واکنش تقاضا، برای کالایی مشخص، در برابر تغییرات قیمت است؛ به عبارت دیگر در مقابل یک درصد تغییر در قیمت یک کالا، چه مقدار تغییر در مقدار فروش آن کالا ایجاد می‌گردد.   این تغییر با توجه به روابط میان قیمت و تقاضا یا علامت منفی نشان داده میشود و بدان معنی  است که افزایش 1 درصد در قیمت، چند درصد مقدار تقاضای آن کالا را کاهش می دهد.
کشش تقاضا، بر حسب تغییر در مقدار تقاضا و تغییر در قیمت در سه دسته زیر دسته‌بندی می‌گردد
الف) درصد تغییر در مقدار تقاضا بزرگتر از درصد تغییر در قیمت است. در این حالت واکنش نسبت به قیمت بزرگتر از یک است که اصطلاحاً تقاضای "با کشش" نامیده می‌شود؛
ب) درصد تغییر در مقدار تقاضا مساوی با درصد تغییر در قیمت است. در این حالت که واکنش تقاضا برابر 1 است، تقاضا با "کشش واحد" نامیده می‌شود؛
ج) درصد تغییر در مقدار تقاضا کوچکتر از درصد تغییر در قیمت است. در این حالت تقاضا "بی‌کشش" خوانده می‌شود.
بر اساس این مفهموم مطالعات انجام شده بر میزان افزایش قیمت برمیزان مصرف بنزین مورد بررسی قرار گرفته است. این نتایج در جدول زیر خلاصه شده است.

 


ماخذ:تحلیل سیستمی تقاضای بنزین و برآورد کشش قیمتی تقاضای آن در استان تهران و محاسبات پایگاه خبری زیست آنلاین
با توجه به محاسبات انجام شده در جدول فوق بنزین کالایی  "بی کشش " است چرا که افزایش 1 درصدی در مقدار قیمت آن کمتر از 1درصد(0/1325)درصد کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. با توجه به نتایج محاسبه شده،انتظار می رود  که افزایش 200 درصدی  در قیمت بنزین(از 1000 تومان در هر لیتر به 3000 تومان ) موجب کاهشی به میزان 26/5% در مصرف آن شده و مصرف روزانه آن را از 105 میلیون لیتر به 77 میلیون لیتر کاهش دهد.
البته باید به یاد داشت که این مقدار در نقاط مختلف کشور به یک میزان نحواهد بود. به طورمثال در مقاله ارائه شده توسط زارعیان و شکوری گنجوی (1385)کشش قیمتی تقاضای بنزین در استان تهران محاسبه شده است براساس محاسبات این محققان که براساس یک تحلیل سیستمی و توجه به آثار عوامل مختلف در میزان تقاضای بنزین دراثر افزایش قیمت اعلام شده است. میزان این کشش قیمتی  تقاضا 0/09درصد محاسبه شده است. بدین ترتیب افزایش 50 درصدی و 200 درصدی قیمت بنزین در تهران سبب کاهش 4/5 درصدی و 18درصدی مقدار مصرف بنزین در تهران خواهد شد.

تاریخچه افزایش قیمت بزنین و سهمیه بندی

هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش می‌رسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت. دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۵۹ دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود. پس از آن، در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان در هر لیتر عرضه شد. از این پس، قیمت بنزین روند افزایش سالانه در پی گرفت و هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ تومان رسید. در دولت اصلاحات نرخ بنزین طبق جدول زیر سالانه تغییر کرد و در سال ۱۳۸۳ به نرخ ۸۰ تومان در هر لیتر رسید تا اینکه با قانون تثبیت قیمت‌ها، مجلس هفتم دولت را از افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای عمومی منع کرد.
سال     قیمت به تومان
۱۳۷۷     ۲۰
۱۳۷۸     ۳۵
۱۳۷۹     ۳۸٫۵
۱۳۸۰     ۴۵
۱۳۸۱     ۵۰
۱۳۸۲     ۶۵
۱۳۸۳     ۸۰
۱۳۹۴     ۱۰۰۰
۱۳۹۵     ۱۰۰۰
۱۳۹۶     ۱۰۰۰
۱۳۹۷     ۱۰۰۰
۱۳۹۸     ۳۰۰۰
سهمیه‌بندی بنزین
با اجرای سهمیه‌بندی سوخت در ایران در دولت احمدی‌نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶هر لیتر بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد. مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت. افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران هر لیتر بنزین سهمیه‌ای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان رساند؛ که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت ۱۰۰۰ تومان پرونده بنزین سهمیه‌ای بسته شد. اما اکنون در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در دولت رئیس جمهور روحانی نرخ هر لیتر بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰تومان و بنزین آزاد به ۳۰۰۰تومان رسید.


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی