بانک های پیشتاز در تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی در شهریورماه را بشناسید - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

بانک های پیشتاز در تعداد و مبلغ تراکنش های شاپرکی در شهریورماه را بشناسید

بانک ملت با سهم 24/13 درصدی از تعداد و سهم 23/29 درصدی از مبلغ تراکنش ها، در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است. بانک های ملی، کشاورزی، صادرات و سپه نیز در جایگاه های بعدی قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، سهم بازار هر یک از بانک های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش های شبكه پرداخت این شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک را نشان می دهد.

شکل 5-1 سهم تعدادی هر یک از بانک های پذیرنده از کل تعداد تراکنش های صنعت پرداخت در شهریور ماه 98 را نشان می دهد.

همانگونه که مشاهده می گردد در نمودارهای مربوطه تنها نه بانک نخست با بالاترین سهم تعدادی و مبلغی در شبکه پرداخت آورده شده اند و بقیه بانک ها در نمودار تحت عنوان سایر آمده اند.

همچنین شکل 5-2 سهم مبلغی هر یک از بانک های پذیرنده از کل جمع مبلغ تراکنش های صنعت پرداخت در شهریور ماه 98 را نشان می دهد.

از دو شکل بالا ملاحظه می شود که”بانک ملت" با سهم 24/13 درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم 23/29 درصدی از مبلغ تراکنش ها، همچنان با اختلاف زیاد، بالاترین سهم از پذیرش تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی