بيمه مرکزي کم کاري مي کند - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
رئیس پلیس راهور:

بيمه مرکزي کم کاري مي کند

بيمه مرکزي چطور براي 6534 نفر ديه 220 ميليوني مي دهد اما حاضر نيست يک دهم اين مبلغ را براي کاهش تصادفات هزينه کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، رئیس پلیس راهور گفت: بيمه مرکزي چطور براي 6534 نفر ديه 220 ميليوني مي دهد  اما حاضر نيست يک دهم اين مبلغ را براي کاهش تصادفات هزينه کند.


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی