چشم انداز 1000 میلیارد تومانی بانک انصار طی سه سال آینده - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

چشم انداز 1000 میلیارد تومانی بانک انصار طی سه سال آینده

مدیرعامل بانک انصار گفت: افزایش سرمایه این بانک خبر داد و گفت: برنامه ما این است که ظرف سه سال آینده، سرمایه پایه خود را به هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از موج  آیت الله ابراهیمی با اشاره به نسبت کاهنده مطالبات معوق شبکه بانکی کشور،  اظهار داشت: ما در بین بانک های دولتی و خصوصی رتبه اول را از حیث کمبود مطالبات معوق داریم و نسبت مطالبات معوق بانک انصار 7/3 درصد است.


وی در مورد ضرورت ورود بانک های خصوصی جدید به بازار پول، اظهار داشت:  تعداد بانکی که هم اکنون در شبکه بانکی فعالیت دارند، کفایت می کند.
مدیرعامل بانک انصار با بیان این نکته که، قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی بالا است، اظهار داشت: به طور نسبی سیستم بانکی، ملاحظات منفعت هزینه را دارند اما یکی از مولفه هایی که قیمت تمام شده پول را افزایش می دهد، افزایش بی رویه شعب است.


ابراهیمی تصریح کرد: قیمت تمام شده پول به واسطه افزایش هزینه غیر عملیاتی بالا است و یکی از دلایل این امر نیز تعداد شعب بانک ها است.
وی با بیان  این نکته که، قیمت تمام شده پول در بانک های خصوصی در حدود 20 درصد است، گفت: قیمت تمام شده پول بالاست و ترجیح بانک ها نیز بر این است که منابع جذب شده را صرف اعطای تسهیلات کنند.


مدیرعامل بانک انصار گفت: یکی از عواملی که باعث می شود حجم تسهیلات کاهش پیدا کند، تبدیل منابع بانک از بلند مدت به کوتاه مدت است.
وی افزود: همین که منابع بانک ها به سمت کوتاه مدت برود، ذخایری که از بابت این منابع کوتاه مدت باید نگهداری شود، افزایش پیدا می کند و در این صورت قدرت تسهیلاتی بانک ها کاهش پیدا می کند.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی