مهرداد سیجانی رئیس کمیسیون «خدمات فضای مجازی» شد - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

مهرداد سیجانی رئیس کمیسیون «خدمات فضای مجازی» شد

مهرداد سیجانی با کسب حداکثر آراء اعضای کمیسیون و تصویب هیات مدیره، به عنوان رئیس کمیسیون « خدمات فضای مجازی » سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در اولین جلسه کمیسیون « خدمات فضای مجازی » سازمان، آقای مهرداد سیجانی به عنوان تنها نامزد ریاست کمیسیون انتخاب به هیات مدیره سازمان معرفی شد.

در جلسه هیات مدیره سازمان که روز یکشنبه  8 مهر ماه 1397 برگزار شد، آقای مهرداد سیجانی موفق شد با کسب رای اعتماد اعضای هیات مدیره به عنوان رئیس کمیسیون « خدمات فضای مجازی » سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران انتخاب شد.


خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی