تاکید بر روابط با ایران/ پیام مسکو به آمریکا - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

تاکید بر روابط با ایران/ پیام مسکو به آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در اقدامی غیر معمول، بیش از 20 دقیقه از وقت یک ساعته نشست هفتگی خبری خود را به روابط صمیمی کشورش با ایران اختصاص داد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اقتدار روزافزون جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه ای و بین المللی موجب  شده تا بسیاری از کشورها از جمله روسیه، مناسبات خود را بر اساس تعمیق روابط با ایران تعریف کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در اقدامی غیر معمول، بیش از 20 دقیقه از وقت یکساعته نشست هفتگی خبری خود را به روابط صمیمی با ایران اختصاص داد.


خبر پیشنهادی
صورت‌های مالی 98 بانک ایران زمین نشان می‌دهد؛

عبور از تنگناها و امید به سودآوری در سال99


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی