تفاوت روابط عمومی با مجیز گوییِ مدیرعامل - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

تفاوت روابط عمومی با مجیز گوییِ مدیرعامل

صابر نیک اندیش

بعضا مشاهده می شود که برخی روابط عموی ها اخیرا به جای پرداختن به امور خطیر روابط عمومی سازمان به امر خفیف مجیزگویی مدیرعامل در قالب ارسال یادداشت و خبر می پردازند.

اگرچه در ظاهر، مدیرعامل رأس سازمان تلقی می شود و تلاش بر ارتقای جایگاه وی یکی از وظایف روابط عمومی است اما واقعیت آن است که سازمان در رأس مدیرعامل است و فصل الخطاب وظایف روابط عمومی تلاش برای حفظ و تحکیم منافع بانک است. چنین نگاه مستقلی در روابط عمومی باعث خواهد شد تا مدیرعامل نیز تصدیق کننده فعالیت های روابط عمومی باشد و همواره انعکاس لبخند رضایت سازمان از طریقه آیینه روابط عمومی بر چهره مشتریان بانک جاری شود.

«روابط عمومي، آینه يك سازمان است؛ هرچه شفاف تر بهتر». حالا اگر روابط عمومی آینه مدیر باشد، مردم بجای دیدن تصویر سازمان انعکاس چهره مدیری را می بینند که در خاطره های آنان خاطرات ناخوش کم نیست. از فیش های نجومی گرفته تا داستان اختلاس های چندهزار میلیارد تومانی. این در حالی است که با همه تصاویر تیره و روشن، هنوز ملجا امید مردم بانکها هستند که با وامهای دور و نزدیکشان لبخند را به مردم هدیه می دهند و هیچ نهادی دست کم تا اکنون نتوانسته تکیه گاه مردم در تامین مالی باشد. و اینجاست که ظرافت های روابط عمومی خود را نمایان می کند. یک روابط عمومی مستقل و فکور بجای مجیزگویی مدیرعامل به شاداب نگاه داشتن چهره سازمان نزد مردم توجه می کند و در این زمانه قیل و قال پرست به پویا نشان دادن سازمان خود همت گمارد و زنده بودن سازمان را در لبخند مردم جاری سازد. حال اگر چنین نکند و به مدیر بچسبد در این صورت: سازمان وی چه رسیده و غریب و رنجیده می افتد به پای هرزه علف های باغ کال پرست.
خبر پیشنهادی
در اردیبهشت ماه99 رقم خورد؛

رشد 12 درصدی در تعداد تراکنش‌های بانکی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی