جزئیات قیمتگذاری زنان و کودکان از سوی داعش/از 50 تا 200 هزار دینار - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

جزئیات قیمتگذاری زنان و کودکان از سوی داعش/از 50 تا 200 هزار دینار

سازمان تروریستی داعش در این بیانیه اعلام کرده است : ما مناسب دیدیدم ضوابط و قیمت هایی برای فروش زنان و غنائم جنگی تعیین کنیم و به همین دلیل همه باید به این قوانین عمل کنند و کسانی که از این قانون تخطی کنند ، به اعدام محکوم می شوند .

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،سازمان تروریستی تکفیری ' داعش 'در بیانیه ای با اشاره به کاهش خرید و فروش زنان و در نتیجه کاهش درآمدهای خود ،اعلام کرد زنان و کودکان مسیحی و ایزدی به قیمت 50 تا 200 هزار دیناربه فروش می رسند .

این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی