مرور رده

پرداخت و تجارت الکترونیک

ارائه خدمات شرکت پرداخت نوین به بیش از ۱۲ بانک/ تعداد کارتخوان های پرداخت نوین فراتر از ۵۰۰ هزار عدد…

تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان شرکت پرداخت نوین در سراسر ایران از ۵۰۰ هزار دستگاه منصوبه عبور کرد. این شرکت در حال حاضر خدمات پرداخت الکترونیک خود را به…