مرور رده

پرداخت و تجارت الکترونیک

اکوسیستم دیجیتال پرداخت

اکوسیستم جهانی پرداخت درحال تغییر است، بالارفتن امنیت کارت‌ الکترونیک و گسترش به‌کارگیری از کیف پول­های موبایلی از جمله تغییرات قابل پیش‌بینی در آینده…