مرور رده

پرداخت و تجارت الکترونیک

سونامی برکناری

سال 2017، مدیرعامل چند شرکت بزرگ اخراج یا از سمت خود استعفا دادند. بخوانید تا بدانید این مدیرعامل ها چه کسانی بودند.

لطفا دخالت نكنيد

مدیر یک شرکت استارت آپ در ایران می گوید:«شرکت های استارت آپ چون شفاف عمل و قوانین را رعایت می کنند، همواره در معرض دید هستند. حال آنکه بخش عمده ای از…