مرور رده

پرداخت و تجارت الکترونیک

اوج پرواز شاپرک

در رابطه با بحث پایانه‌های فروش و تعیین سقف تراکنش‌های مربوط به این حوزه تحلیل‌هایی از سوی کارشناسان مختلف آورده شده است.