مرور رده

پرداخت و تجارت الکترونیک

اولین بحران آقای مدیرعامل!

تنها چند هفته از حضور مدیرعامل جدید ایرانی اوبر در این شرکت نمی‌گذرد که او با مشکلات جدی در این شرکت مواجه شده است. دارا خسروشاهی حالا با خبرهای بدی…