مرور رده

پرداخت و تجارت الکترونیک

لطفا دخالت نكنيد

مدیر یک شرکت استارت آپ در ایران می گوید:«شرکت های استارت آپ چون شفاف عمل و قوانین را رعایت می کنند، همواره در معرض دید هستند. حال آنکه بخش عمده ای از…