مرور رده

میزگردها

آشوب فناوری

اگر واقع‌بینانه صحبت كنیم و بانك را به‌صورت یك شركت ببینیم، مانند بسیاری از شركت‌ها در فضای واقعی وجود ندارد. در رابطه با زنجیره صحبت می‌كنم، با نگاهی…

نا‌مشتری مدار

تغییر و تحولات مدیریتی است که ما مشاهده می‌کنیم،به فرض مثال در طول یک یا دو سال چند بار مدیرعامل یک بانک تغییر می کند، بنابراین شما عملا نمی‌توانید…

فعالیت‌های تبلیغاتی بانک‌ها مبتنی بر مزیت‌های پایدار نیست/بانک ها براساس بسته‌های خاص تعریف شده بانک…

در دوره جدید مالکیت پول را به صورت مجازی می‌توان منتقل کرد به طوری که پول به مرور از معاملات حذف و فاز جدید خدمات بانکداری یعنی موبایل کلید خورده است/…