مرور رده

مقالات

آن مرد هم از ملی آمد

محمدرضا فرزین حالا چهارمین رئیس کلی است که طی 15 سال گذشته به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از بانک ملی رهسپار بانک مرکزی شده است. معلوم نیست که فرزین تا…

چرا نقش زنان مهم است؟

«زنان آینده را می‌سازند» این نظریه تنها مختص ایران نیست؛ بلکه تمام جهان اعتقاد دارند با توجه به شرایط حاکم بر جهان، زنان در ساخت آینده نقش محوری…