مرور رده

مقالات

مختصات یک رهبر نوآور

یک رهبر نوآور چه نوع فردی است؟ رهبر نوآور چه کاری می‌تواند بکند؟ به عنوان یک رهبر، چگونه می‌توانید نیروهای خود را از ساکنان اتاقک مکعبی محصور شرکت به…

بانکداری و هوش مصنوعی

این روزها نحوه رویارویی با هوش مصنوعی اگر مهم‌ترین دغدغه جهانیان نباشد، بی‌شک در میان مسائل با اهمیت پیشروی بشریت قرار دارد. مواجهه با این پدیده…