مرور رده

مقالات

روایت ویل دورانت از ربا

رباخواری با فلسفه پیدایش پول منافات دارد و باعث می‌شود که پول از شکل اصلی‌اش تحریف شده و به شکل یک کالا درآید؛ چرا که پول، ثمن است نه مثمن، واسطه…