مرور رده

محصول

شانس یا تجربه؟

شرکت‌های استارت‌آپی، همه اشتباه می‌کنند اما اگر شانس داشته باشند می‌توانند اشتباه خود را به دانش و تجربه تبدیل کنند البته گاهی نیز این اشتباه به شکست…