مرور رده

كلان

روش های رتبه بندی صکوک

صکوک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی اسلامی برای فعالان بازار مالی از جمله شرکت های لیزینگ از اهمیت بالایی برخوردار است از سوی دیگر رتبه بندی این…