مرور رده

فناوری اطلاعات

مدیریت گوگل تغییر کرد

مدیریت شرکت بزرگ گوگل از روز دوشنبه 4 آوریل تغییر کرد و اریک اشمیت جایگاه خود را به لری پیج یکی از بنیانگذاران جوان گوگل داده و از این پس در سمت ریاست…