مرور رده

بیمه

روی ریل داده های مشتری

یکی از مقوله‌هایی که امروزه در فضای صنعت پرداخت و بانکهای کشور مورد توجه قرار گرفته است مقوله بانکداری در رسانه‌های اجتماعی (Social Media) است. در این…