مرور رده

بانکداری الکترونیک

شوک دولت به صنعت بیمه

دومین شوک از سوی دولت به مجموعه بیمه ایران وارد شد. بنا به گفته برخی منابع خبری طبق توافقی که جواد سهامیان مدیرعامل بیمه ایران با مجموعه دولت انجام…