مرور رده

بازار طلا و ارز

اونس جهانی طلا افزایش یافت

بهای اونس جهانی طلا در روز چهارشنبه در حالی با افزایش خفیفی رو به رو شده است که دولتمردان یونان همچنان در حال جلب کردن اعتماد رهبران اروپایی برای…