بازار طلا و ارز

گذر نقدینگی از قله 2/2 تریلیون تومانی

در جلسه بانک مرکزی با صرافی ها مطرح شد :

کارمزدهای نقل و انتقالات و تبدیلات ارزی حداقل می شود

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9